Pokyny obecné povahy

Nejvyšší státní zástupce má oprávnění vydávat pokyny obecné povahy, a to ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství nebo k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby.

Jedná se o interní předpis v soustavě státních zastupitelství, jímž lze ovlivňovat i činnost státních zastupitelství, nad nimiž Nejvyšší státní zastupitelství nevykonává dohled. Pokyny obecné povahy se především týkají otázek procesních. Otázky hmotněprávní se jimi zpravidla neřeší.

Pokyny obecné povahy jsou závazné pro státní zástupce, pro ostatní zaměstnance je pokyn obecné povahy závazný, stanoví-li tak nejvyšší státní zástupce. Z důvodu jejich závaznosti, lze v případě jejich porušení vyvozovat i právní odpovědnost, včetně kárné odpovědnosti.

Pokyny obecné povahy se zasílají jednotlivým státním zastupitelstvím. Jsou rovněž publikovány ve Sbírce instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti. Uveřejňují se také na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství a v elektronické podobě v systému ASPI.

Trestní působnost
Netrestní působnost
Trestní i netrestní působnost
Zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství
Zajištění jednotného výkonu spisové služby

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.