Pokyny obecné povahy

Nejvyšší státní zástupce má oprávnění vydávat pokyny obecné povahy, a to ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství nebo k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby.

Jedná se o interní předpis v soustavě státních zastupitelství, jímž lze ovlivňovat i činnost státních zastupitelství, nad nimiž Nejvyšší státní zastupitelství nevykonává dohled. Pokyny obecné povahy se především týkají otázek procesních. Otázky hmotněprávní se jimi zpravidla neřeší.

Pokyny obecné povahy jsou závazné pro státní zástupce, pro ostatní zaměstnance je pokyn obecné povahy závazný, stanoví-li tak nejvyšší státní zástupce. Z důvodu jejich závaznosti, lze v případě jejich porušení vyvozovat i právní odpovědnost, včetně kárné odpovědnosti.

Pokyny obecné povahy se zasílají jednotlivým státním zastupitelstvím. Jsou rovněž publikovány ve Sbírce instrukcí a sdělení Ministerstva spravedlnosti. Uveřejňují se také na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství a v elektronické podobě v systému ASPI.

Trestní působnost

Netrestní působnost
Trestní i netrestní působnost
Zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství
Zajištění jednotného výkonu spisové služby

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím