Výkladová stanoviska

Stanoviska mají sloužit ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů. Mohou se vztahovat výlučně k výkonu vlastní působnosti státního zastupitelství, nikoli spisové služby či organizace státního zastupitelství a ani výkonu správy státního zastupitelství. Výkladová stanoviska nejsou závazná, byť nerespektování stanoviska by mělo přicházet v úvahu jen v odůvodněných případech – např. státní zástupce na základě zjištěných skutkových okolností zaujme odlišný právní názor – obdobně jako u judikatury nejvyšších soudů.

Zákon o státním zastupitelství nezakládá oprávnění státního zastupitelství vydávat interpretační stanoviska jiným státním orgánům či osobám.

Výkladová stanoviska můžeme dělit na stanoviska z trestního práva procesního, stanoviska z trestního práva hmotného a na stanoviska netrestní.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.