Výkladová stanoviska

Stanoviska mají sloužit ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů. Mohou se vztahovat výlučně k výkonu vlastní působnosti státního zastupitelství, nikoli spisové služby či organizace státního zastupitelství a ani výkonu správy státního zastupitelství. Výkladová stanoviska nejsou závazná, byť nerespektování stanoviska by mělo přicházet v úvahu jen v odůvodněných případech – např. státní zástupce na základě zjištěných skutkových okolností zaujme odlišný právní názor – obdobně jako u judikatury nejvyšších soudů.

Zákon o státním zastupitelství nezakládá oprávnění státního zastupitelství vydávat interpretační stanoviska jiným státním orgánům či osobám.

Výkladová stanoviska můžeme dělit na stanoviska z trestního práva procesního, stanoviska z trestního práva hmotného a na stanoviska netrestní.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím