Zvláštní zprávy

Podle § 12g odst. 3 zákona o státním zastupitelství:

„Nejvyšší státní zastupitelství je při výkonu své působnosti oprávněno si vyžádat od kteréhokoli státního zastupitelství zvláštní zprávu o postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství anebo uložit tomuto státnímu zastupitelství, aby tak postupovalo ve vztahu k nejblíže nižším státním zastupitelstvím ve svém obvodu. Oprávnění vrchních a krajských státních zastupitelství vůči nejblíže nižším státním zastupitelstvím při výkonu dohledu nejsou tím dotčena.“

Oproti zprávám o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok se zvláštní zprávy vždy zaměřují na určitou specifickou problematiku (např. vyhodnocení zprošťujících rozsudků v trestních věcech, prověřování a vyšetřování trestných činů policistů, příslušníků Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenské policie a Vojenského zpravodajství, vyhodnocení odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, zjišťování údajů z telekomunikačního provozu a využívání operativně pátracích prostředků, zprávy k problematice vazebního řízení v trestních věcech, drogové kriminality, závažné hospodářské a finanční kriminality a ostatních významných otázek týkajících se výkonu působnosti státního zastupitelství na trestním úseku i v netrestní oblasti, nebo na postup státního zastupitelství v insolvenčním řízení).

Zvláštní zprávy

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím