Zprávy o činnosti státního zastupitelství

Nejvyšší státní zástupce nejpozději do poloviny kalendářního roku předkládá prostřednictvím ministra spravedlnosti vládě zprávu o činnosti státního zastupitelství za uplynulý kalendářní rok (§ 12 odst. 6 zákona o státním zastupitelství).

Zpráva o činnosti státního zastupitelství je důležitým informačním prostředkem o činnosti státního zastupitelství, stavu a vývoji kriminality a poruchových jevů a o stavu zákonnosti v oblasti působnosti státních zastupitelství.

Zpráva o činnosti státního zastupitelství obsahuje analytické podklady k činnosti státního zastupitelství na všech podstatných úsecích, tzn. stavu a vývoji kriminality, plnění úkolů státními zastupitelstvími při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení trestním a při postupu v trestním řízení soudním, přezkumné agendě, výkonu působnosti státního zastupitelství v netrestní oblasti, oblasti právního styku s cizinou, výkonu dohledu a sjednocující činnosti Nejvyššího státního zastupitelství ve vztahu k celé soustavě státního zastupitelství.

Zprávy o činnosti státního zastupitelství

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.