NSZ zveřejňuje podrobnosti k výběrovému řízení na funkci vrchního státního zástupce v Olomouci

7. 9. 2023

Brno 7. září 2023 – Nejvyšší státní zastupitelství na základě četných novinářských dotazů zveřejňuje dokumenty a další podrobnosti týkající se výběrového řízení na funkci vrchního státního zástupce v Olomouci.

Výběrové řízení na uvolněnou pozici v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci vypsal nejvyšší státní zástupce Igor Stříž dne 18. července 2023. Nejvyšší státní zastupitelství na webových stránkách zveřejnilo veškeré informace pro případné zájemce, včetně požadovaných podkladů, stanovených kritérií a podmínek pro účast ve výběrovém řízení:

Kromě životopisu a motivačního dopisu byla požadovanou součástí přihlášky také písemná koncepce rozvoje Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obsahující záměry spojené s výkonem obsazované funkce včetně cílů, jichž hodlá uchazeč ve funkci dosáhnout a konkrétních opatření k jejich dosažení. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, jejichž koncepce nyní zveřejňujeme:

V pátek 25. srpna 2023 se uskutečnily osobní pohovory všech uchazečů před výběrovou komisí ve složení:
JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., náměstek nejvyššího státního zástupce (předseda komise),
JUDr. Roman Hájek, ředitel odboru trestního řízení NSZ,
JUDr. Zdeněk Kasal, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ,
JUDr. Anna Maříková, krajská státní zástupkyně v Plzni
a jako zástupkyně Ministerstva spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová, vrchní ředitelka sekce dohledu a justice.

Kandidáta na vrchního státního zástupce v Olomouci komise vybírala ze tří kvalitních uchazečů. Pohovor každého z nich před komisí trval přibližně hodinu a čtvrt. V jeho průběhu byla uchazečům kladena řada dotazů týkajících se zejména jejich dosavadní profesní dráhy a představ o řízení Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, jakož i odborných dotazů. Někteří uchazeči se s těmito dotazy vypořádali lépe, někteří hůře. Výsledek pohovoru se pak spolu s úrovní materiálů, které jednotliví uchazeči předložili, odrazil v jejich hodnocení ze strany členů komise.

U vítězného uchazeče komise akcentovala zejména zkušenosti z vrcholných (nikoli podpůrných) vedoucích pozic, kvalitu jím předložené koncepce rozvoje Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a přesvědčivost jeho vystupování před komisí.

Podrobné výsledky hodnocení jednotlivých členů komise a výsledný protokol také zveřejňujeme:

Průběh výběrového řízení se řídil pravidly stanovenými opatřením nejvyššího státního zástupce, o výběru kandidáta na funkci vrchního státního zástupce. Toto opatření uložilo výběrové komisi povinnost doporučit jednu osobu vhodnou pro výkon funkce bez určení pořadí jednotlivých uchazečů a připouštělo i možnost, že komise nikoho jako vhodného kandidáta nedoporučí. Stejně tak bylo stanoveno, že nejvyšší státní zástupce není doporučením komise vázán a nemusí se jím řídit:

O průběhu a výsledku výběrového řízení informovalo Nejvyšší státní zastupitelství bezprostředně jeho skončení veřejnost a média prostřednictvím tiskové zprávy.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.