Do funkce vrchního státního zástupce v Olomouci navrhne nejvyšší státní zástupce Radima Dragouna

25. 8. 2023

Brno 25. srpna 2023 – Dnešního dne se na Nejvyšším státním zastupitelství (NSZ) konalo výběrové řízení na obsazení funkce vrchního státního zástupce v Olomouci. Výběrové řízení bylo vyhlášeno dne 18. července 2023 a byla stanovena kritéria pro případné kandidáty. Na základě těchto kritérií se do výběrového řízení přihlásili (chronologicky podle data podání) tři uchazeči:

Mgr. Radek Bartoš, stávající náměstek vrchního státního zástupce v Olomouci,
JUDr. Bc. Radim Dragoun, Ph.D., současný ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,
JUDr. Adam Bašný, evropský pověřený žalobce.

Všichni tři uchazeči splnili formální požadavky pro účast ve výběrovém řízení a předložili všechny požadované dokumenty, které tyto požadavky osvědčují. V průběhu pátku 25. srpna 2023 se uskutečnily pohovory se všemi uchazeči před výběrovou komisí, kterou nejvyšší státní zástupce obsadil v tomto složení:

JUDr. Přemysl Polák, Ph.D., náměstek nejvyššího státního zástupce (předseda komise),
JUDr. Roman Hájek, ředitel odboru trestního řízení NSZ,
JUDr. Zdeněk Kasal, ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality NSZ,
JUDr. Anna Maříková, krajská státní zástupkyně v Plzni
a jako zástupkyně Ministerstva spravedlnosti JUDr. Klára Cetlová, vrchní ředitelka sekce dohledu a justice.

Pohovor se konal postupně se všemi uchazeči, a to v abecedním pořadí. Výběrová komise konstatovala, že všichni uchazeči jsou osoby s vysokými zárukami osobní integrity a nezávislosti a mají velkou míru odborné erudice a schopností vhodných pro výkon funkce vedoucího státního zástupce.

Na základě vyhodnocení pohovorů komise doporučila nejvyššímu státnímu zástupci jako nejvhodnějšího kandidáta JUDr. Radima Dragouna, Ph.D., a to zejména z důvodů předchozí využitelné praxe ve vedoucích pozicích, kvalitně zpracované koncepce rozvoje Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, přesvědčivého vystupování a vyjadřovacích schopností. Na tom se komise shodla jednoznačně a jednomyslně.

V nejbližších dnech nejvyšší státní zástupce Igor Stříž formálně podá ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi návrh na jmenování Radima Dragouna vrchním státním zástupcem v Olomouci.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.