Mezinárodní odbor
JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.
ředitelka mezinárodního odboru
+420 542 512 330
Více informací
Státní zástupci

Mgr. Radek Soukup, zástupce ředitelky odboru
Mgr. Danuta Koné Król
JUDr. Anna Richterová
JUDr. Josef Zronek

Mgr. Lukáš Starý, národní člen ČR v Eurojustu
Mgr. Martina Hluštíková, zástupkyně národního člena ČR v Eurojustu

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 330
mo.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • agenda mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech:
  • metodická podpora pro státní zástupce v ČR v oblasti vydávacího řízení
  • uzavírání a evidence dohod o společných vyšetřovacích týmech
  • zprostředkování žádostí o právní pomoc v konkrétních úkonech trestního řízení nebo předání trestního řízení z ciziny (pokud mezinárodní smlouva neumožňuje státním zástupcům přímý právní styk)
  • zpracování návrhů interních předpisů státního zastupitelství (pokynů obecné povahy) v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních
  • účast na vyjednávání mezinárodních smluv a expertní vyjádření k navrhovaným mezinárodním smlouvám a právním předpisům Evropské unie
  • spolupráce s Evropskou jednotkou soudní spolupráce EUROJUST prostřednictvím národního člena ČR
  • účast na jednáních a seminářích a konferencích v rámci Evropské justiční sítě, sítě CARIN a dalších sítí specialistů na mezinárodní justiční spolupráci
  • komunikace se zahraničními justičními orgány
  • vzdělávací činnost v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

Více o Eurojustu…
Více o mezinárodní spolupráci…

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.