Mezinárodní odbor
JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.
ředitelka mezinárodního odboru
+420 542 512 330
Více informací
Státní zástupci

Mgr. Radek Soukup, zástupce ředitelky odboru
Mgr. Danuta Koné Król
JUDr. Jan Provazník, Ph.D.
JUDr. Anna Richterová
JUDr. Josef Zronek

Mgr. Lukáš Starý, národní člen ČR v Eurojustu
Mgr. Martina Hluštíková, zástupkyně národního člena ČR v Eurojustu

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 330
mo.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • agenda mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech:
  • metodická podpora pro státní zástupce v ČR v oblasti vydávacího řízení
  • uzavírání a evidence dohod o společných vyšetřovacích týmech
  • zprostředkování žádostí o právní pomoc v konkrétních úkonech trestního řízení nebo předání trestního řízení z ciziny (pokud mezinárodní smlouva neumožňuje státním zástupcům přímý právní styk)
  • zpracování návrhů interních předpisů státního zastupitelství (pokynů obecné povahy) v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních
  • účast na vyjednávání mezinárodních smluv a expertní vyjádření k navrhovaným mezinárodním smlouvám a právním předpisům Evropské unie
  • spolupráce s Evropskou jednotkou soudní spolupráce EUROJUST prostřednictvím národního člena ČR
  • účast na jednáních a seminářích a konferencích v rámci Evropské justiční sítě, sítě CARIN a dalších sítí specialistů na mezinárodní justiční spolupráci
  • komunikace se zahraničními justičními orgány
  • vzdělávací činnost v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech

Více o Eurojustu…
Více o mezinárodní spolupráci…

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.