Ředitelka mezinárodního odboru

JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.

Vzdělání

1985 – 1989 – Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

1997 – studijní pobyt, Univerzita v Birminghamu (zaměřeno na Evropskou úmluvu o lidských právech a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku)

2003 – 2005 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium (titul Ph. D.)

Profesní dráha

1990 – právní čekatelka, Okresní prokuratura v Blansku

1991- prokurátorka, Okresní prokuratura v Blansku

1991 – 1994 – prokurátorka / státní zástupkyně, Městské státní zastupitelství v Brně

1995 – 1999 – státní zástupkyně, Krajské státní zastupitelství v Brně

1999 – 2000 – státní zástupkyně Nejvyšší státní zastupitelství, analytický a legislativní odbor

2000 – 2001 – zástupkyně ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, Nejvyšší státní zastupitelství

2001 – dosud – ředitelka mezinárodního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství

*

Působí také jako národní korespondentka pro Eurojust, je členkou Resortní koordinační skupiny Ministerstva spravedlnosti pro návrhy právních předpisů EU, členkou Unie státních zástupců a České asociace právniček. Také je autorkou řady článků v českých i zahraničních odborných časopisech (Union, Právní rozhledy, Státní zastupitelství, Trestní právo, Trestněprávní revue, Justičná revue, Agon), spoluautorkou odborné publikace Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení a učebnice právnické fakulty Karlovy univerzity Evropeizace skutkových podstat některých trestných činů. Je aktivní také jako lektorka Justiční akademie ČR a přednáší na řadě seminářů a konferencí v ČR i v cizině.

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím