Ředitelka mezinárodního odboru

JUDr. Světlana Kloučková, Ph.D.

Vzdělání

1985 – 1989 – Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

1997 – studijní pobyt, Univerzita v Birminghamu (zaměřeno na Evropskou úmluvu o lidských právech a judikaturu Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku)

2003 – 2005 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium (titul Ph. D.)

Profesní dráha

1990 – právní čekatelka, Okresní prokuratura v Blansku

1991- prokurátorka, Okresní prokuratura v Blansku

1991 – 1994 – prokurátorka / státní zástupkyně, Městské státní zastupitelství v Brně

1995 – 1999 – státní zástupkyně, Krajské státní zastupitelství v Brně

1999 – 2000 – státní zástupkyně Nejvyšší státní zastupitelství, analytický a legislativní odbor

2000 – 2001 – zástupkyně ředitele odboru závažné hospodářské a finanční kriminality, Nejvyšší státní zastupitelství

2001 – dosud – ředitelka mezinárodního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství

*

Působí také jako národní korespondentka pro Eurojust, je členkou Resortní koordinační skupiny Ministerstva spravedlnosti pro návrhy právních předpisů EU, členkou Unie státních zástupců a České asociace právniček. Také je autorkou řady článků v českých i zahraničních odborných časopisech (Union, Právní rozhledy, Státní zastupitelství, Trestní právo, Trestněprávní revue, Justičná revue, Agon), spoluautorkou odborné publikace Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení a učebnice právnické fakulty Karlovy univerzity Evropeizace skutkových podstat některých trestných činů. Je aktivní také jako lektorka Justiční akademie ČR a přednáší na řadě seminářů a konferencí v ČR i v cizině.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.