Mezinárodní konference

Spravedlivý proces
a mediální realita

Mezinárodní odborná konference Spravedlivý proces a mediální realita se uskutečnila 28. listopadu 2019 v Praze díky spolupráci Nejvyššího státního zastupitelství a Evropského soudu pro lidská práva, s cílem upozornit na otázku dodržování principu „fair trial“ v éře všudypřítomné mediální pozornosti.

Nejvyšší státní zastupitelství připravilo tento e-sborník s jednotlivými příspěvky, které zazněly na konferenci. Děkujeme všem autorům za účast na konferenci, podnětné příspěvky i za spolupráci na přípravě písemné podoby sborníku.

Podrobněji o konferenci v tiskové zprávě.

Příspěvky