Analytický a legislativní odbor
JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.
ředitel analytického a legislativního odboru
+420 542 512 630
Více informací
Oddělení legislativní – státní zástupci

JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., zástupkyně ředitele odboru, vedoucí oddělení legislativního
JUDr. Kateřina Horká, Ph.D.
JUDr. Vítězslav Pýša
Mgr. Helena Šenková

Oddělení metodické – státní zástupci

Mgr. Tomáš Foldyna, vedoucí oddělení metodického
Mgr. Jan Chvatík
JUDr. Katarína Tejnská, Ph.D.
JUDr. Pavel Zeman

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 630
alo.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
 • úkoly vztahující se k analytické činnosti NSZ a k vnější a vnitřní legislativě (oddělení legislativní)
 • úkoly ve vztahu k metodické a výkladové činnosti NSZ (oddělení metodické)
 • koordinace a zpracování připomínek k návrhům právních předpisů (pro státní zastupitelství jsou z tohoto hlediska významné zejména trestní zákoník, trestní řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o státním zastupitelství, právní předpisy upravující výkon působnosti státního zastupitelství v mimotrestní oblasti, vyhláška č. 23/1994 Sb.)
 • podíl na přípravě podkladů pro zpracování návrhů právních předpisů vztahujících se k působnosti státního zastupitelství
 • účast na zpracovávání návrhů těchto právních předpisů nebo jejich změn
 • zpracování návrhů interních předpisů státního zastupitelství – pokynů obecné povahy nejvyššího státního zástupce – vydávaných ke sjednocení a usměrnění postupu státních zástupců při výkonu působnosti státního zastupitelství, k zajištění jednotné vnitřní organizace státního zastupitelství a jednotného výkonu spisové služby
 • příprava návrhů stanovisek ke sjednocení výkladu zákonů a jiných právních předpisů při výkonu působnosti státního zastupitelství
 • zpracování návrhů tzv. malých stanovisek představujících předběžné řešení aplikačních problémů
 • koordinace metodických aktivit ve vztahu k soustavě státního zastupitelství
 • spolupráce s jednotlivými státními zastupitelstvími i se státními orgány vně státního zastupitelství na řešení zejména těch právních problémů, které buď přímo, nebo ve svých důsledcích souvisejí s některými aspekty působnosti státního zastupitelství, pokud uvedené státní orgány o takovou součinnost požádaly
 • příprava podkladů pro využití oprávnění nejvyššího státního zástupce podat na základě poznatků o nejednotnosti rozhodování soudů předsedovi Nejvyššího soudu podnět k tomu, aby navrhl Nejvyššímu soudu zaujetí stanoviska k výkladu zákona nebo jiného právního předpisu
 • koordinace a konečná redakce, případně zpracování analytických dokumentů, zejména zpráv o činnosti státního zastupitelství přehledně dokumentujících výsledky práce celé soustavy státního zastupitelství za příslušný rok, včetně shrnutí poznatků a z nich plynoucích závěrů
 • příprava zvláštních zpráv, které se podle stanoveného obsahu a hlavního zaměření vztahují např. k problematice vazebního řízení v trestních věcech, drogové kriminality, závažné hospodářské a finanční kriminality a ostatních významných otázek týkajících se výkonu působnosti státního zastupitelství na trestním úseku i v netrestní oblasti
 • příprava podkladů pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • součinnost při plnění úkolů v oblasti vzdělávání státních zástupců, právních čekatelů, asistentů a vyšších úředníků státního zastupitelství

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím