Ředitel analytického a legislativního odboru

JUDr. Miroslav Růžička, Ph.D.

Vzdělání

1978 – 1982 – Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně

Profesní dráha

1982 – 1984 – právní čekatel, Krajská prokuratura v Brně

1985 – 1989 – prokurátor, Okresní prokuratura v Blansku

1989 – 1993 – prokurátor, Krajská prokuratura v Brně

1994 – 1999 – ředitel trestního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství

1999 – dosud – ředitel analytického a legislativního odboru, Nejvyšší státní zastupitelství

*

Je členem redakční rady časopisů Právní rádce, Trestněprávní revue a Státní zastupitelství a dále je členem vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci a Ústavu soudního inženýrství v Brně. Působí jako lektor Justiční akademie. Zaměřuje se především na oblast trestního práva, a to na problematiku trestných činů v silniční dopravě, trestné činnosti spojené s korupcí a trestných činů namířených proti životnímu prostředí. Je autorem některých publikací věnovaných např. přípravnému řízení trestnímu, vztahu veřejné žaloby a orgánů konajících přípravné řízení, poškozenému a adheznímu řízení, podílel se na zpracování komentářů k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.