Rok 2020 pohledem státního zastupitelství: covidová pandemie snížila kriminalitu, přinesla i nové typy deliktů

16. 6. 2021

Brno 16. června 2021 – Kriminalitu v loňském roce výrazně ovlivnila koronavirová pandemie. Snížil se počet evidovaných případů, ale nezměnila se struktura kriminálního chování, která zůstala shodná jako v předešlých letech. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti státního zastupitelství za rok 2020, kterou aktuálně zveřejňuje Nejvyšší státní zastupitelství.

V souvislosti s nemocí covid-19 a následnými opatřeními zaznamenali státní zástupci nové jevy v páchání trestné činnosti, ať už případy vydírání pod pohrůžkou šíření koronaviru, šíření poplašných zpráv, nebo naopak podání trestních oznámení na vládu či její jednotlivé členy v souvislosti buď s přemrštěnými, nebo naopak nedostatečnými opatřeními proti šíření viru. Zvýšil se také počet přečinů šíření nakažlivé lidské nemoci, úmyslného či spáchaného z nedbalosti.

Výjimkou nebyla ani trestní oznámení finančních úřadů týkající se neoprávněného podávání žádostí podle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními. S epidemiologickou situací v ČR souvisel i případ podvodu, kdy předmětem trestného činu byly ochranné pomůcky, jejichž dodání bylo objednáno, aniž by za ně bylo zaplaceno.

Dalším faktorem, který ovlivnil míru kriminality v loňském roce a ještě výrazněji se zřejmě projeví letos a v následujících letech, je novela trestního zákoníku účinná od 1. října 2020. Tato úprava mimo jiné mění výši minimální škody (škody nikoli nepatrné) u majetkových trestných činů z 5 000 na 10 000 korun.

Některé souhrnné údaje za rok 2020 Nejvyšší státní zastupitelství zveřejnilo už v bilanční tiskové zprávě ze dne 3. března 2021. Na základě další analýzy statistických dat přinášíme zpřesněné údaje:

Celkem bylo v roce 2020 zahájeno 181 924 trestních řízení proti fyzické osobě. Vůči 67 844 fyzickým osobám bylo pak zahájeno trestní stíhání nebo jim bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení. Státní zástupci postavili před soud celkem 62 121 fyzických osob (buď podáním obžaloby, návrhem na potrestání nebo návrhem dohody o vině a trestu). Z osob postavených před soud bylo zproštěno obžaloby v průměru 4,4 %, což je výsledek, který svědčí o kvalitě práce státních zástupců v naprosté většině trestních řízení.

Stále výrazněji orgány činné v trestním řízení využívají možnost stíhat právnické osoby, zejména v oblasti postihu hospodářské, majetkové a finanční kriminality a korupce.  Právnických osob se týkalo celkem 1 073 loni sepsaných záznamů o zahájení úkonů trestního řízení, 338 právnických osob se pak dotklo trestní stíhání a státní zástupci obžalovali 268 právnických osob.

Navrhování a ukládání peněžitých trestů byla také v roce 2020 věnována maximální pozornost, která byla vedena úsilím o zásadní změnu v oblasti sankční praxe, aby se v České republice (tak jako v zahraničí) v mnohem větší míře udělovaly peněžité tresty jako alternativa nebo doplňující sankce k trestu odnětí svobody. Peněžité tresty jsou rovněž jedním z efektivních nástrojů postihu závažné finanční a ekonomické kriminality. O správnosti zvolené strategie, započaté v roce 2017, svědčí skutečnost, že rovněž v roce 2020 nastal opětovný výraznější nárůst uložených peněžitých trestů. Poměr počtu uložených peněžitých trestů k počtu odsouzených osob v roce 2020 dosáhl celkových 21,7 %.

Podíl uložených peněžitých trestů k počtu odsouzených osob

V oblasti vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti pokračovala i v roce 2020 osvědčená praxe účasti specializovaných státních zástupců sdružených v neformální síti na společných vzdělávacích akcích s policejními specialisty a metodiky. Celkově byly v roce 2020 policejními orgány a státními zástupci zajištěny majetkové hodnoty ve výši cca 6,5 miliard korun. Odhalit často sofistikovaně ukryté nelegální zisky a výnosy z trestné činnosti pomáhá finanční šetření, které doprovází samotné trestní řízení. Zajištěný majetek se pak vrací poškozeným nebo propadá, případně se zabírá na základě soudního rozhodnutí státu, který jej dále používá ve prospěch poškozených a obětí trestné činnosti.

Loňský rok také odstartoval nový trend v  četnějším uzavírání dohod o vině a trestu. Novela trestních norem uvolnila cestu k širšímu využívání této alternativy ke standardnímu trestnímu procesu. Do konce roku bylo takových dohod uzavřeno 269 (více než v kterémkoliv předchozím roce), z  toho 31 v případech zvlášť závažných zločinů. Tento vývoj, který pokračuje i v letošním roce, je slibným krokem k významnému odbřemenění soudní agendy i úsporám nákladů soudního řízení.

Zpráva o činnosti státního zastupitelství, kterou Nejvyšší státní zastupitelství zpracovává každoročně na základě analýzy shromážděných poznatků všech státních zastupitelství, byla na základě zákona předložena ministryni spravedlnosti a kompletní text včetně tabulkové části a dalších příloh je přístupný i veřejnosti v příslušné sekci webu Nejvyššího státního zastupitelství.

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.