Nejvyšší státní zástupce bilancuje rok 2020: Navzdory pandemii justice obstála

3. 3. 2021

Brno 3. března 2021 – Nejvyšší státní zastupitelství seznamuje veřejnost s poznatky o aktivitách celé soustavy státního zastupitelství pravidelně každý rok v podrobně zpracovávaných zprávách o činnosti. V tomto roce jsem se však rozhodl předeslat základní fakta ukazující na výkonnost justice již nyní.    

Máme za sebou mimořádně těžký rok. Pandemie zasáhla do životů nás všech, ovlivnila chod celé společnosti, dotkla se výrazně většiny profesí, justici nevyjímaje. Navzdory ztíženým podmínkám se „kola justice“ nezastavila. To je zásluha nejen státních zástupců, ale také našich významných partnerů v trestním procesu – policistů, kteří vedle náročných úkolů k zajištění pořádku dále pracovali na vyšetřovaných trestních případech, a samozřejmě soudců, bez jejichž práce by nebylo možné dotáhnout tisíce jednotlivých trestních řízení do konce.

Objektivní hodnocení činnosti orgánů činných v trestním řízení je třeba vždy opřít o konkrétní data:

V roce 2020 jsme zaznamenali lehký pokles celkové míry kriminality. Bylo zahájeno 181 924 trestních řízení vůči fyzickým osobám (v roce 2019 to bylo 211 852 případů), státní zástupci postavili před soud 61 159 osob (ať už podáním obžaloby, nebo formou návrhu na potrestání ve zkráceném řízení).

O kvalitě práce státních zástupců vypovídá mimo jiné úspěšnost u soudu, v předchozích letech pozorujeme velmi nízký podíl zproštěných věcí, v roce 2020 činil tento podíl 4,4 %.  

Infografika - shrnutí statistických údajů

Státním zástupcům se spolu se soudci daří stále více prosazovat alternativní prvky trestního procesu. Postupně roste podíl peněžitých trestů, v roce 2020 se peněžitý trest týkal 21,7 % odsouzených osob, celková částka uložených sankcí činí 432 milionů korun. Díky účinné spolupráci s Policií ČR se daří úspěšně zajišťovat majetek pocházející z trestné činnosti. V roce 2020 se tak podařilo zajistit majetek v hodnotě 6,55 miliard korun. Orgány činné v trestním řízení rovněž pokračují v odhalování, vyšetřování a stíhání případů závažné kriminality.

Infografika - shrnutí statistických údajů

Kromě koronavirové krize a souvisejících opatření agendu veřejné žaloby i soudů ovlivnila také říjnová novela trestních norem. Projevila se nejen změnou hranice škody u majetkových trestných činů, ale také například uvolnila cestu k masivnějšímu uzavírání dohod o vině a trestu. Do konce roku bylo takových dohod uzavřeno 267 (více než v kterémkoliv předchozím roce) a každý další měsíc od účinnosti novely sledujeme rychle se navyšující počet takto skončených trestních případů, které znamenají především významnou úlevu soudům a úsporu státnímu rozpočtu.

Nelze opominout zahájení činnosti Úřadu evropského žalobce. Tento rok by měl začít pracovat na prvních konkrétního případech.

Jsem tak přesvědčen, že přes všechny výjimečné a nepředvídatelné okolnosti justice v uplynulém roce obstála v plnění svých úkolů a v naplňování spravedlnosti, a tím budování právního státu.  Chtěl bych státním zástupcům, soudcům a policistům za jejich práci v uplynulém roce velice poděkovat a vyslovit uznání, že vše zvládli ve ztížených podmínkách.


Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.