Reakce nejvyššího státního zástupce na informace o kárné žalobě

6. 5. 2021

Brno 6. května 2021 – Vzhledem k častým novinářským dotazům zveřejňujeme vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k medializovaným informacím o záměru ministryně spravedlnosti podat kárnou žalobu na jeho osobu. Nad rámec tohoto vyjádření nebude Pavel Zeman momentálně poskytovat žádné další komentáře:

Ve vztahu ke svému veřejnému vystupování v souvislosti s vyšetřováním kauzy Vrbětice si nejsem vědom žádného pochybení ani překročení svých kompetencí. Postup při podávání informací odpovídal běžnému postupu jako u jiných kauz. Klíčové bylo posouzení veřejného zájmu na informování veřejnosti. Dozorový státní zástupce dospěl k závěru, že tento veřejný zájem je dán. Jako představitel veřejné žaloby jsem zpřístupnil veřejnosti informace zpracované Krajským státním zastupitelstvím v Brně v rozsahu určeném ke zveřejnění.

Obecné vyjádření o možných závěrech trestního řízení nepovažuji za předjímání.  

V případech s mezinárodním přesahem je Nejvyšší státní zastupitelství činné, pokud je třeba zajistit koordinaci mezinárodní justiční spolupráce. Upozornit na rizika a nejistý výsledek takové justiční spolupráce s Ruskou federací nepovažuji za překročení svých pravomocí.

O záměru paní ministryně vyvodit kárnou odpovědnost z mého postupu v kauze Vrbětice jsem se dozvěděl pouze z médií a nemohu se k tomuto blíže vyjádřit.

Co se týče mého postupu v dovolacím řízení týkajícím se občanství J. C., už v minulosti jsem svým veřejným vyjádřením ze dne 20. ledna 2021 obsáhle vysvětlil svoje jednání a se svým stanoviskem jsem seznámil i ministryni spravedlnosti, od které jsem se zatím nedozvěděl závěr jejího posouzení věci.  Ani v této záležitosti nespatřuji žádné pochybení ani porušení zákona z mé strany.

Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.