Vyjádření nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana k informacím zveřejněným webem Seznam Zprávy

20. 1. 2021

Brno 20. ledna 2021 – S ohledem na dnešní výzvu Unie státních zástupců České republiky reagující na články zveřejněné na webu Seznam Zprávy považuji za vhodné sdělit následující:

V roce 2014 jsem inicioval schůzky s Janem Czerninem, a to z toho důvodu, že jsem chtěl zprostředkovat smírné řešení sporu mezi mým přítelem Petrem Habersbergerem a panem K. E. Czerninem. Z toho důvodu jsem se opakovaně sešel s Janem Czerninem, kterého jsem požádal, zda by jeho bratranec a pan Habersberger mohli zasednout k jednacímu stolu a společně dosáhnout dohody. Nevystupoval jsem jako nejvyšší státní zástupce. Šlo mi čistě o to, aby se doutnající spor dvou lidí pokud možno ve smírné podobě urovnal. Od začátku své kariéry zásadně a důsledně odlišuji svoje soukromé aktivity a profesní povinnosti. 

V době, kdy jsem kontaktoval Jana Czernina, jsem neměl povědomí o jakémkoliv trestním řízení, které by se mohlo věci dotknout. Potvrzuji, že se uskutečnily celkem tři schůzky, a to 11. června 2014, poté koncem srpna 2014 a nakonec 14. listopadu 2014, jak uvádí ve svém prohlášení Jan Czernin. Hlavní zástupce restituentů K. E. Czernin nebyl dostupný, proto jsem volil cestu oslovení jeho příbuzného, což také potvrzuje informace v prohlášení Jana Czernina. Schůzky jsem ukončil ihned poté, co jsem zjistil, že daná jednání nevedou ke kýženému výsledku.

Samotný průběh schůzek ovšem neodpovídá popisu Jana Czernina. Mohu ujistit, že jsem v žádném případě při daných jednáních nevystupoval z vrchnostenské pozice, nedopustil jsem se neetického nebo nemorálního jednání a o informacích z trestního řízení nebyla vedena žádná komunikace. S ohledem na možnou pozdější dezinterpretaci charakteru schůzek hodnotím předmětné schůzky současným pohledem jako ne zcela šťastné, byť byly vedeny s dobrým záměrem a obsahově korektně.

O to víc mne mrzí, že tyto kontakty jsou v médiích spojovány s následnou aktivitou Nejvyššího státního zastupitelství, kdy bylo třikrát podáno dovolání ve věci, kterému třikrát Nejvyšší soud vyhověl (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1434/2015, 3 Tdo 39/20183 Tdo 134/2020). Jedná se o případ dvou úřednic správního orgánu pravomocně odsouzených za to, že neoprávněně udělily občanství paní J. C., v důsledku čehož poté proběhla restituce majetku.

V dané věci je nutné zdůraznit, že iniciativa k podání dovolání opakovaně vzešla ze strany Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 a věc prošla na Nejvyšším státním zastupitelství standardním schvalovacím procesem, na jehož konci stál podpis nejvyššího státního zástupce, který je jediný oprávněný podat dovolání za veřejnou žalobu. Dovolání zpracovávala státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, následně bylo aprobováno ředitelem odboru mimořádných opravných prostředků a poté i prvním náměstkem nejvyššího státního zástupce. Já jsem poté, co jsem se s nástinem dovolání seznámil, důvody dovolání uznal, a proto jsem je podepsal a podal Nejvyššímu soudu. Tedy do věci jsem žádným způsobem nezasahoval či neovlivňoval proces zpracování příslušného dovolání.

V samotném trestním řízení nevystupuje jako poškozený ani jako zúčastněná osoba kdokoliv z rodiny Czerninů ani Petr Habersberger. Nebyly tedy dány důvody pro mé vyloučení z rozhodování a po pravdě řečeno jsem věc zpracovával jako desítky nebo stovky dalších, které tímto způsobem posuzuji.

Nelze opominout fakt, že se jedná o trestní věc, kdy dvě úřednice správního orgánu byly odsouzeny za neoprávněné udělení českého občanství paní J. C. Nechci spekulovat o motivech Jana Czernina, který informace předal tisku až po šesti letech od prvního setkání a po pravomocném odsuzujícím rozsudku ve věci, ačkoliv pokud v mém jednání spatřoval něco nesprávného, měl konat bezprostředně po kontaktu se mnou.

Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím