NSZ zamítlo stížnosti obviněných proti usnesení o zahájení trestního stíhání v kauze týkající se pískovny v Brně-Černovicích

1. 3. 2023

Brno 1. března 2023 – Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) rozhodlo o stížnostech čtyř fyzických osob a jedné právnické osoby obviněných v kauze označované jako „černovická pískovna“ (související s tzv. brněnskou bytovou kauzou).

Po provedeném stížnostním přezkumu státní zástupce NSZ shledal, že usnesení o zahájení trestního stíhání bylo ve vztahu ke všem obviněným osobám zákonné a odůvodněné.

Usnesení policejního orgánu o zahájení trestního stíhání bylo vydáno po předchozím souhlasu dozorové státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, pobočky v Brně. Práva opravného prostředku proti tomuto usnesení využily čtyři obviněné fyzické a jedna obviněná právnická osoba (další tři obviněné fyzické osoby a jedna obviněná právnická osoba si stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání nepodaly).

Všem oprávněným osobám NSZ rozeslalo dne 27. února 2023 usnesení, kterým se stížnosti zamítají jako nedůvodné.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.