Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2023: Nárůst kriminality loni ustal, přibylo ale krádeží i závažných násilných zločinů

26. 6. 2024

Brno 26. června 2024 – Po výrazném nárůstu registrované kriminality v roce 2022 se během roku 2023 počet evidovaných trestných činů ustálil. Struktura trestné činnosti se příliš nemění. Vývoj kriminality a působení všech složek státního zastupitelství v uplynulém roce dopodrobna analyzuje Zpráva o činnosti státního zastupitelství za rok 2023, kterou zpracovalo Nejvyšší státní zastupitelství a aktuálně ji v kompletním rozsahu zveřejňuje na svých webových stránkách.

Vývoj a skladbu kriminálního jednání nadále negativně ovlivňovala napjatá mezinárodní situace, zejména pokračující ruská agrese vůči Ukrajině a nově i palestinsko-izraelský konflikt. Situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku zásadním způsobem narušil bezprecedentní útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, po kterém následovala vlna nenávistných komentářů schvalujících tento útok.

Mezi trestnými činy nadále převažuje majetková kriminalita, 22 % případů představuje trestný čin krádeže. Téměř 29 % z celkového množství vyšetřovaných případů se týká trestných činů v dopravě.  

U násilné trestné činnosti je znatelný trend nárůstu zvlášť závažných trestných činů. Za trestný čin vraždy bylo v loňském roce stíháno 131 osob. Zvyšuje se také závažnost u mnoha případů sexuálního násilí.

Statistické údaje potvrzují také pokračující přesun značné části kriminality do kyberprostoru. Zvyšuje se sofistikovanost hackerských útoků i nejrůznějších druhů podvodů.

V roce 2023 bylo zahájeno celkem 196 828 trestních věcí ve stadiu prověřování proti fyzické osobě (-697 oproti roku 2022) a 1 041 proti osobě právnické (+74). Vůči 70 440 fyzickým osobám (+2 019) a 274 právnickým osobám (-6)bylo zahájeno trestní stíhání (nebo jim bylo sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení). Na základě výsledků přípravného řízení pak byla na 64 375 fyzických osob (+1 916) a 194 právnických osob (-2) podána obžaloba nebo návrh na potrestání a na dalších 811 fyzických osob (+179) a 32 právnických osob (-2) byl podán návrh na schválení dohody o vině a trestu. Celkem tedy bylo před soud na základě návrhů státních zástupců postaveno 65 186 fyzických osob a 226 právnických osob.

Kvalitu práce státních zástupců v celkovém měřítku dokládá dlouhodobě nízký podíl zproštěných věcí. K pravomocnému vrácení věci státnímu zástupci dochází jen ojediněle. Soudy loni rozhodly o zproštění pouze 4,2 % z celkového počtu podaných obžalob.  

Zpráva o činnosti mapuje mj. také rychlost přípravného řízení, především tedy podíl činnosti státních zástupců na celkové délce tohoto řízení. Celkem 92,23 % případů vyřídili státní zástupci do jednoho měsíce. Jen u méně než 8 % věcí tak doba vyřízení u státního zástupce přesáhla lhůtu jednoho měsíce. Na celkové délce přípravného řízení se negativně podepisuje fluktuace policistů, ale také nedostatek soudních znalců a průtahy spojené s vypracováním posudků.

Zprávu o činnosti státního zastupitelství každoročně ze zákona předkládá nejvyšší státní zástupce vládě prostřednictvím ministra spravedlnosti. Vláda pak dokument po projednání předkládá Senátu. Kompletní text zprávy včetně tabulkové části a dalších příloh je přístupný také veřejnosti online: 

Kompletní Zpráva o činnosti státního zastupitelství včetně tabulkové části a dalších příloh

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V ROCE 2023 (Stručné shrnutí)

A ještě jedna zajímavost na závěr: Aktuální vydání Zprávy o činnosti státního zastupitelství kromě velkého množství detailních údajů a poznatků obohatily nově také výtvory studentek oboru ilustrace Střední školy umění a designu v Brně, které v rámci své výuky měly možnost zachytit některé státní zástupce přímo při hlavním líčení, podobně jako profesionální soudní kreslíři, jak je známe ze zahraničí.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.