Vrcholní představitelé veřejné žaloby zemí V4 jednali v Židlochovicích zejména o výzvách spojených s kyberkriminalitou

25. 5. 2023

Brno 25. května 2023 – V Brně a na zámku v Židlochovicích se tento týden uskutečnilo už jedenácté setkání čelných představitelů státního zastupitelství, resp. prokuratury České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Společné jednání vyústilo v podpis Brněnské deklarace v brněnské vile Tugendhat.

Brněnskou deklaraci v prostorách přední funkcionalistické památky podepsali (zleva) nejvyšší státní zástupce ČR Igor Stříž, slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka, generální prokurátor Maďarska Péter Polt a národní prokurátor a zároveň 1. náměstek generálního prokurátora Polska Dariusz Barski.

Vedení Nejvyššího státního zastupitelství s kolegy ze sousedních států jednalo hlavně o vzrůstajících hrozbách souvisejících s kybernetickou bezpečností a kyberzločinem. Podělili se také o podobné zkušenosti s fenoménem šíření dezinformací a závažných nenávistných projevů prostřednictvím sociálních sítí.

Nejvyšší představitelé orgánů veřejné žaloby států V4 si naléhavost těchto problémů plně uvědomují a jsou připraveni podpořit vhodná legislativní, technická a další opatření k účinnému objasňování a potírání kybernetické kriminality. Mezi taková opatření by mělo patřit nejen přijetí legislativního rámce upravujícího postup orgánů činných v trestním řízení v kybernetickém prostoru a možnosti opatřování elektronických důkazů, ale také netrestní právní regulace využívání informačních technologií a počítačových sítí, která bude na jednu stranu respektovat základní práva osob, zvláště právo na ochranu soukromí, ale zároveň bude umožňovat účinný postih pachatelů kybernetické kriminality.

Signatáři deklarace se shodli, že účinný boj s tímto specifickým druhem kriminality vyžaduje uvolnění podstatných zdrojů ze strany národních států i Evropské unie, které povedou k rozvoji materiálních i lidských kapacit, pak k získávání vysoce kvalitních a schopných odborníků, kteří se budou touto problematikou zabývat.

Dalším bodem jednání byla otázka ochrany kulturních statků prostředky trestního práva. Text deklarace mimo jiné zdůrazňuje, že ochrana kulturního dědictví proto musí být v těch společensky nejškodlivějších případech účinně zajištěna i cestou trestního práva. Státy Visegradské skupiny byly zejména v minulosti velmi poškozeny krádežemi nebo nelegálními vývozy jejich kulturního dědictví. Partneři z vrcholných institucí veřejné žaloby v rámci V4 považují za zcela zásadní rozšiřování možností spolupráce při zajišťování a navracení kulturních statků v trestním řízení v rámci Evropské unie, ale i ve vztahu k jiným státům světa.

Přední zástupci institucí veřejné žaloby zemí Visegrádské skupiny se pravidelně setkávají a vyměňují si zkušenosti každý rok. Výjimkou byl rok 2020, kdy se setkání nekonalo kvůli covidové pandemii.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.