Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

3. 5. 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 15757/2020-53/MIN/KAN ze dne 7. června 2021 lze doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností ode dne 8. června 2021.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

– podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,

– podatel vstupuje do budovy Nejvyššího státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, úst), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud použitý ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, je podatel povinen užít ochranný prostředek dýchacích cest, který mu bude poskytnut Nejvyšším státním zastupitelstvím,

– do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění, vyjma té, která se prokáže lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19,

– podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37,5 °C a vyšší nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství,

– podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství.

Na Nejvyšší státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Nejvyšší státní zastupitelství se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 542 512 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@nsz.brn.justice.cz
  • faxem: +420 542 512 227
  • datovou schránkou:5smaetu   
  • poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno      

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.


JUDr. Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím