Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

15. 2. 2021

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 o vyhlášení nouzového stavu (č. 59/2021 Sb.) bylo opětovně rozhodnuto o možnosti doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností od pondělí 15. února 2021.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

– podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou

– podatel vstupuje do budovy Nejvyššího státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének; pokud ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, je podatel povinen užít ochranný prostředek dýchacích cest, který mu bude poskytnut Nejvyšším státním zastupitelstvím, 

– do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění, vyjma té, která se prokáže lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19

– podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37, 5 °C a vyšší nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství

– podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství.

Na Nejvyšší státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Nejvyšší státní zastupitelství se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 542 512 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@nsz.brn.justice.cz
  • faxem: +420 542 512 227
  • datovou schránkou:5smaetu   
  • poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno      

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.


JUDr. Pavel Zeman
nejvyšší státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím