Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu

2. 8. 2021

V návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-60/MIN/KAN ze dne 22. října 2021 lze doručit za dodržení níže uvedených podmínek osobní podání na podatelnu Nejvyššího státního zastupitelství nebo učinit podání ústně do protokolu, a to s účinností ode dne  25. října 2021.

Podmínky přijímání osobního podání na podatelnu nebo podání ústně do protokolu:

– podání činí vždy jen jedna osoba, ostatní podatelé vyčkají před budovou,

– podatel vstupuje do budovy Nejvyššího státního zastupitelství pouze s použitím ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, pokud použitý ochranný prostředek dýchacích cest nesplňuje hygienické standardy, je podatel povinen užít ochranný prostředek dýchacích cest, který mu bude poskytnut Nejvyšším státním zastupitelstvím,

– do budovy nebude umožněn přístup osobě vykazující znaky respiračního onemocnění, vyjma té, která se prokáže lékařským potvrzením, že se nejedná o onemocnění COVID-19,

– podatel se podrobí ze strany justiční stráže bezkontaktnímu měření tělesné teploty, v případě naměření teploty 37,5 °C a vyšší nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství,

– podatel po vstupu do budovy užije dezinfekci na ruce.

Odmítne-li se podatel podrobit uvedeným vstupním opatřením, nebude mu umožněn vstup dále do budovy Nejvyššího státního zastupitelství.

Na Nejvyšší státní zastupitelství je možné se v současné době obrátit i jinými způsoby, které jsou oproti osobnímu kontaktu i nadále upřednostňovány tak, aby se v co největší možné míře zamezilo přenosu onemocnění COVID-19.

Na Nejvyšší státní zastupitelství se můžete obrátit:

  • telefonicky: +420 542 512 111
  • e-mailem na adresu: podatelna@nsz.brn.justice.cz
  • faxem: +420 542 512 227
  • datovou schránkou:5smaetu   
  • poštou na adresu: Nejvyšší státní zastupitelství, Jezuitská 4, 660 55 Brno      

Děkujeme Vám za pochopení této mimořádné situace a za případné komplikace se omlouváme.


JUDr. Igor Stříž
nejvyšší státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.