Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech
Mgr. Zdeněk Snášel
ředitel odboru
+420 542 512 830
Více informací
Státní zástupci

Mgr. Václav Kotas, LL.M., zástupce ředitele odboru
JUDr. Pavla Coufalová
Mgr. Jakub Jirušek
JUDr. Vladimír Majer
Dagmar Šturmová

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 830
ovznv.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • kontroly skončené věci a další koordinační (metodická) činnost ve vztahu k nižším státním zastupitelstvím, pokud jde o jejich netrestní působnost spočívající v účasti státního zastupitelství v mimotrestním soudním řízení v zákonem stanovených případech a v jejich dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence a dále při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • dohled nad vrchními státními zastupitelstvími ve věci výkonu jejich netrestní působnosti
  • zajišťování vlastní netrestní působnosti Nejvyššího státního zastupitelství:
    – v agendě správních žalob nejvyššího státního zástupce proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů k ochraně závažného veřejného zájmu,
    – v agendě vstupů do řízení (u Nejvyššího soudu) o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není a o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci určení a popření otcovství

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím