Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech
Mgr. Zdeněk Snášel
ředitel odboru
+420 542 512 830
Více informací
Státní zástupci

Mgr. Václav Kotas, LL.M., zástupce ředitele odboru
JUDr. Pavla Coufalová
Mgr. Jakub Jirušek
JUDr. Vladimír Majer

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 830
ovznv.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • kontroly skončené věci a další koordinační (metodická) činnost ve vztahu k nižším státním zastupitelstvím, pokud jde o jejich netrestní působnost spočívající v účasti státního zastupitelství v mimotrestním soudním řízení v zákonem stanovených případech a v jejich dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence a dále při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • dohled nad vrchními státními zastupitelstvími ve věci výkonu jejich netrestní působnosti
  • zajišťování vlastní netrestní působnosti Nejvyššího státního zastupitelství:
    – v agendě správních žalob nejvyššího státního zástupce proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů k ochraně závažného veřejného zájmu,
    – v agendě vstupů do řízení (u Nejvyššího soudu) o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není a o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci určení a popření otcovství

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.