Odbor veřejné žaloby v netrestních věcech
Mgr. Zdeněk Snášel
ředitel odboru
+420 542 512 830
Více informací
Státní zástupci

Mgr. Václav Kotas, LL.M., zástupce ředitele odboru
JUDr. Pavla Coufalová
JUDr. David Hejč, Ph.D.
Mgr. Jakub Jirušek
JUDr. Vladimír Majer

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 830
ovznv.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • kontroly skončené věci a další koordinační (metodická) činnost ve vztahu k nižším státním zastupitelstvím, pokud jde o jejich netrestní působnost spočívající v účasti státního zastupitelství v mimotrestním soudním řízení v zákonem stanovených případech a v jejich dozoru nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby, trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence a dále při výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních
  • dohled nad vrchními státními zastupitelstvími ve věci výkonu jejich netrestní působnosti
  • zajišťování vlastní netrestní působnosti Nejvyššího státního zastupitelství:
    – v agendě správních žalob nejvyššího státního zástupce proti nezákonným rozhodnutím správních orgánů k ochraně závažného veřejného zájmu,
    – v agendě vstupů do řízení (u Nejvyššího soudu) o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci rozvodu manželství, zákonného odloučení, prohlášení manželství za neplatné a určení, zda tu manželství je či není a o uznání pravomocných cizích rozhodnutí ve věci určení a popření otcovství

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.