Petr Klement jmenován evropským žalobcem

29. 7. 2020

Brno 29. července 2020 – Rada Evropské unie tento týden jmenovala vybrané zástupce jednotlivých členských zemí v Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Za Českou republiku se tak evropským žalobcem stává Mgr. Petr Klement, který uspěl při finálním výběru ze tří navržených kandidátů. Jmenování je formálně účinné ode dne zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku EU.

Evropští žalobci z jednotlivých zemí jsou jmenováni na funkční období šesti let bez možnosti obnovy. Na konci tohoto období ale může Rada rozhodnout o prodloužení funkčního období o nejvýše tři roky. Nová instituce zřízená především kvůli vyšetřování a stíhání podvodů při čerpání evropských dotací začne fungovat od listopadu letošního roku pod vedením rumunské žalobkyně Laury Kövesiové. Projektu EPPO se v současnosti účastní 22 států.

Logo Rady EU a fotografie Petra Klementa
Koláž: Logo Rady EU, Mgr. Petr Klement, foto: NSZ

Mgr. Petr Klement působí u státního zastupitelství od roku 2000, ve funkci státního zástupce je od roku 2004. Pracoval nejprve u Městského státního zastupitelství v Brně, kde se zabýval hospodářskou trestnou činností, od roku 2006 je státním zástupcem Nejvyššího státního zastupitelství, kde pracoval na mezinárodním odboru, v kabinetu nejvyššího státního zástupce a doposud pracuje na odboru závažné hospodářské a finanční kriminality se specializací na ochranu finančních zájmů Evropské unie a na kybernetickou kriminalitu.

Účastnil se několika zahraničních misí. V roce 2007 působil v jednotce Eurojust ve funkci vyslaného národního experta. V letech 2010 – 2012 se podílel na misi EU Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX, kde vykonával exekutivní mandát v regionu Kosovské Mitrovici. V letech 2013 – 2014 působil také ve funkci státního zástupce vyslaného k projektu EU – IPA 2010 na potírání organizovaného zločinu a korupce v Albánii.

V lednu 2017 byl Mgr. Petr Klement zvolen Evropským parlamentem, Radou a Komisí do Dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), kde doposud vykonává pětiletý mandát. V jeho rámci řeší priority vyšetřování, systémové fungování úřadu OLAF, ochranu jeho nezávislosti, ale i důležité případy, které si Dozorčí výbor vyžádá.

Jmenování do funkce evropského žalobce vnímá Petr Klement jako velký úspěch ve své kariéře, ale také jako příležitost podílet se na historické změně: „Je to průlom v trestním právu. Část agendy státního zastupitelství bude převedena na nadnárodní instituci. Pro mě osobně je to velká čest, ale samozřejmě také velká výzva. S touto změnou přichází také celá řada nikdy neřešených otázek. Bude velmi zajímavé být u toho,“ říká nově jmenovaný evropský veřejný žalobce.

Aktuální rozhodnutí Rady EU oceňuje také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „V Petru Klementovi jsme poskytli Úřadu evropského veřejného žalobce velice kvalitního státního zástupce. Přeji mu mnoho štěstí v jeho nové misi, stejně tak přeji hodně zdaru celé instituci.“

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Fotografie kolegia Úřadu evropského veřejného žalobce
Přehled jmenovaných evropských žalobců, foto: consilium.europa.eu

Tisková zpráva Rady EU 

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.