NSZ navštívili poslanci Ústavně právního výboru

9. 9. 2021

Brno 9. září 2021 – Členové Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navštívili Nejvyšší státní zastupitelství. Tuto schůzku nejvyšší státní zástupce Igor Stříž uvítal a využil ji jako příležitost k tomu, aby poslancům představil své priority a přiblížil jim svůj pohled na činnost veřejné žaloby.

Poslance Ústavně právního výboru přivítal v sídle NSZ nejvyšší státní zástupce Igor Stříž spolu se svými náměstky Jiřím Pavlíkem a Přemyslem Polákem, foto: NSZ.

„V tomto ohledu jsem zmínil potřebu větší odpovědnosti státních zástupců za průběh a výsledek přípravného řízení, důraz na další využívání tzv. odklonů v trestním řízení, dohod o vině a trestu a také snahu o ukládání ještě výraznějšího počtu peněžitých trestů obžalovaným osobám. Zdůraznil jsem také potřebu přijetí nového zákona o státním zastupitelství,“ shrnuje obsah jednání Igor Stříž.

Poslanci Ústavně právního výboru se setkávají s představiteli justičních institucí v Brně pravidelně, loni tuto tradici přerušila protiepidemická opatření, foto: NSZ.

Nejvyšší státní zástupce také seznámil poslance s některými vybranými agendami státního zastupitelství a s problematikou trestání právnických osob. Zbývající část jednání byla věnována konkrétním otázkám ze strany zákonodárců.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.