Nejvyšší státní zastupitelství vyhodnotilo vývoj kriminality během nouzového stavu

8. 6. 2020

Brno 8. června 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství sledovalo v období vyhlášeného nouzového stavu a probíhající pandemie koronaviru SARS-COV-2 vybrané trestné činy, jejich četnost a celkový vývoj. Za dobu od 12. 3. do 17. 5. 2020 bylo spácháno celkem 8 354 trestných činů krádeže, které byly kvalifikovány v přísnější trestní sazbě právě s ohledem na vyhlášený nouzový stav. Z tohoto údaje však bylo evidováno 6 989 trestných činů spáchaných neznámým pachatelem a 1 365 spáchaných známým pachatelem, z nichž 1 009 již je ve fázi trestního stíhání konkrétní osoby.

Infografika

Výrazně nižší jsou údaje v případě dalších majetkových trestných činů, a to podvodu (celkem spácháno 374 trestných činů, z toho neznámým pachatelem 337) a zpronevěry (celkem 35 trestných činů, z toho 8 spáchaných neznámým pachatelem).

Dá se říci, že přes poměrně vysokou četnost uvedených majetkových trestných činů celkový rozsah tohoto druhu kriminality zdaleka nedosáhl úrovně z doby před výskytem pandemie. Z orientačního porovnání s údaji za srovnatelné období loňského roku je zřejmé, že letos z důvodu pandemie poklesl o více než polovinu počet osob, proti nimž bylo vedeno trestní stíhání pro uvedené majetkové trestné činy. Přesné údaje nelze s ohledem na rozdílnou metodiku sběru dat a sledované období zjistit.

Za zmíněné období byly zaznamenány i trestné činy spáchané v souvislosti s výskytem a šířením nemoci COVID-19. Bylo evidováno celkem 14 trestných činů šíření nakažlivé lidské nemoci ve fázi prověřování, z toho 4 pachatelé jsou pro tento trestný čin stíháni, a 11 věcí tohoto trestného činu v nedbalostní formě (1 pachatel je stíhán).

V přímé souvislosti s nemocí COVID-19 bylo spácháno 39 trestných činů šíření poplašné zprávy, z toho 14 osob je za tento trestný čin již stíháno. Dále bylo spácháno 6 trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, které zpravidla spočívaly v porušení nařízené karantény.

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.