Nejvyšší státní zastupitelství seznámilo poslance ústavně-právního výboru s fakty o činnosti veřejné žaloby

16. 3. 2023

Brno 16. března 2023 – Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) navštívili během své pracovní cesty do Brna členové ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Vzhledem ke zvýšenému zájmu zákonodárců o činnost státního zastupitelství v poslední době se nejvyšší státní zástupce Igor Stříž rozhodl hostům přiblížit základní fakta o fungování veřejné žaloby.

Foto: NSZ

Vysvětlil mimo jiné, že situace, kdy nadřízené státní zastupitelství zruší usnesení o zahájení trestního stíhání například pro nedostatek v dané chvíli shromážděných důkazů, je standardním rysem trestního procesu a uplatněním práv obviněného. Takové rozhodnutí neznamená zproštění viny dotyčné osoby, pouze vrací přípravné řízení o jeden procesní krok zpět do tzv. fáze prověřování, kdy mohou být opatřovány další důkazy. Stále však platí, že s tímto opravným prostředkem uspěje jen malý zlomek obviněných. V loňském roce bylo zahájeno trestní stíhání proti 30 512 fyzickým osobám, z toho usnesení o zahájení trestního stíhání bylo zrušeno u 1 102 osob, tedy u 3,6 % z celkového počtu stíhaných.   

O dlouhodobě kvalitní práci státních zástupců v celkovém měřítku svědčí i údaj týkající se podílu soudem zproštěných věcí, který poslední čtyři roky pohybuje pod hranicí 5 % (v poměru k počtu v daném roce podaných obžalob). V loňském roce činil tento podíl 4,3 %. Naprostá většina obžalob podaných státními zástupci tedy vyústí v odsuzující rozhodnutí soudu.

Vedení NSZ představilo poslancům také trendy, které začínají měnit podobu trestní justice – stoupající počet dohod o vině a trestu, které urychlují a zefektivňují trestní řízení a ulevují soudům. V roce 2023 státní zástupci už během přípravného řízení navrhli 632 takových dohod.

Rok od roku stoupá také podíl ukládaných peněžitých trestů, které jsou v řadě případů alternativou trestu odnětí svobody a pomáhají tak v dlouhodobém horizontu řešit problém přeplněných věznic. Ještě v roce 2015 byl podíl těchto sankcí (ve vztahu k počtu odsouzených) 5,9 %. Společnou iniciativou Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu, které zacílily pozornost na tento druh trestu a uspořádaly sérii vzdělávacích seminářů pro státní zástupce i soudce, se podařilo dosáhnout stále četnějšího ukládání této sankce. V roce 2022 se peněžitý trest dotkl u více než čtvrtiny všech odsouzených osob (26,3 %).

S tím souvisí i prostředky získané v rámci trestního řízení, které míří na uspokojení majetkových nároků poškozených a obětí trestné činnosti, případně se převádějí do příjmové části státního rozpočtu. V loňském roce bylo na speciální účet Ministerstva spravedlnosti připsáno 478 milionů korun. V české trestní praxi se za poslední dekádu etablovala i trestní odpovědnost právnických osob. Trestní stíhání se ročně dotkne několika set obchodních a jiných společností. Nejčastější uloženou sankcí je peněžitý trest. O nejpřísnějším potrestání, tedy zrušení samotné právnické osoby rozhodly loni soudy celkem ve 29 případech.

I tyto aktuální údaje prezentovalo Nejvyšší státní zastupitelství poslancům ústavně-právního výboru a prostřednictvím této tiskové zprávy také veřejnosti. Podrobnější statistická a analytická data týkající se agendy všech složek státního zastupitelství i trendů v kriminalitě zpracovává NSZ do připravované Zprávy o činnosti státního zastupitelství za uplynulý rok, kterou po jejím dokončení předloží ministru spravedlnosti a jako každý rok také zveřejní na webových stránkách.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.