Nejvyšší státní zastupitelství přezkoumalo postup státních zástupců v kauze „Stoka“

17. 2. 2022

Brno 17. února 2022 – Nejvyšší státní zastupitelství přezkoumalo postup státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (VSZ v Olomouci) v tzv. kauze „Stoka“, v níž státní zástupce VSZ v Olomouci podal v březnu 2020 obžalobu na celkem třináct osob, a to pro trestnou činnost spočívající v systematickém ovlivňování zadávání veřejných zakázek ve městě Brně. V mezidobí došlo ke změně v osobě dozorového státního zástupce. Postup státních zástupců VSZ v Olomouci byl přezkoumán v návaznosti na vyjádření státního zástupce, který intervenoval u hlavního líčení a který dne 31. ledna 2022 bezprostředně po odročení hlavního líčení uvedl mimo jiné, že: „… při podání obžaloby došlo k technické chybě; … že část toho spisu nebyla soudu předána, a proto nebyly provedeny některé listinné důkazy…“.

Na základě přezkumu dospělo Nejvyšší státní zastupitelství k následujícím závěrům:

1.

V souvislosti s podáním předmětné obžaloby a současným předložením spisového materiálu Krajskému soudu v Brně se státní zástupce VSZ v Olomouci (který ve věci vykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a který podával obžalobu) nedopustil žádného pochybení. Naopak je patrné, že Krajskému soudu v Brně byl společně s podanou obžalobou předložen kompletní spisový materiál, a to v rozsahu, který podle názoru dozorového státního zástupce plně odůvodňoval podanou obžalobu a který obsahoval veškerý relevantní důkazní materiál.

2.

Pokud jde o listiny, které Krajskému soudu v Brně údajně nebyly předloženy při podání obžaloby, je zřejmé, že šlo o listiny, které podle názoru dozorového státního zástupce neměly žádný důkazní význam. Tyto listiny byly i po podání obžaloby uloženy u policejního orgánu. Obvinění, obhájci i Krajský soud v Brně byli seznámeni s tím, že tyto listiny jsou uloženy u policejního orgánu a že je v případě potřeby možno tyto listiny vyžádat a jako důkaz provést před soudem. Tento závěr není v rozporu s rozsahem provádění důkazů krajským soudem, neboť je na vlastní úvaze soudu, zda a jak dokazování případně doplní. 

3.

Vyjádření státního zástupce VSZ v Olomouci, který dne 31. ledna 2022 intervenoval u hlavního líčení a který bezprostředně po odročení hlavního líčení informoval o údajném pochybení státního zástupce VSZ v Olomouci při podání obžaloby, neodpovídalo skutečnosti. Toto vyjádření vzniklo v důsledku toho, že intervenující státní zástupce nebyl (a ani nemohl být) detailně obeznámen s průběhem přípravného řízení a s průběhem větší části hlavního líčení (když ve věci nevykonával dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení, neúčastnil se většiny hlavních líčení a navíc se jednalo o velmi rozsáhlou a složitou trestní věc).

*

Jediný nedostatek lze tedy spatřovat v interní komunikaci mezi státními zástupci VSZ v Olomouci. Nejvyšší státní zástupce uložil vrchnímu státnímu zástupci v Olomouci přijetí takových opatření, aby do budoucna ze strany státních zástupců VSZ v Olomouci byly médiím a veřejnosti poskytovány výhradně přesné informace o trestním řízení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními trestního řádu.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.