Nejvyšší státní zástupce uspěl s dovoláními v kauze tzv. Bečvářova statku

13. 12. 2021

Brno 13. prosince 2021 – Nejvyšší soud vyhověl dvěma dovoláním, která nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal v srpnu 2021 v neprospěch bývalé ředitelky Pozemkového úřadu Praha a jejího podřízeného referenta. Obžaloba je vinila ze zločinu zneužití pravomoci úřední osoby (podle § 329 trestního zákoníku) v souvislosti s vyřizováním restitučních nároků mimo jiné v kauze tzv. Bečvářova statku.

Nejvyšší státní zastupitelství má k dispozici písemné vyhotovení obou rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze kterých vyplývá, že u obou obviněných Nejvyšší soud zrušil předchozí rozsudky odvolacího soudu, a případem se tak bude znovu zabývat Vrchní soud v Praze.

V případě obviněné Ing. J. B. se Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 18. 10. 2021 ztotožnil se závěrem nejvyššího státního zástupce, že pochybení obviněné při rozhodování o vydání pozemku bylo takové intenzity, že svědčí o úmyslném jednání a nikoli pouze o její nedbalosti.

U obviněného JUDr. J. H. dal Nejvyšší soud svým rozhodnutím ze dne 6. 10. 2021 nejvyššímu státnímu zástupci za pravdu v tom, že i referent, který zpracovával podklady ke správnímu rozhodnutí o vydání restituovaného majetku je úřední osobou, a jeho jednání tedy lze posoudit jako zneužití pravomoci úřední osoby.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.