Nejvyšší státní zástupce podal žalobu v případu dotace pro penzion v Osvětimanech

3. 12. 2021

Brno 3. prosince 2021 – Nejvyšší státní zastupitelství na základě podnětu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava přezkoumalo rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 26. května 2021, které zrušilo platební výměr Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava a zastavilo řízení zahájené pro podezření z porušení rozpočtové kázně u projektu „Penzion u sportovního areálu Osvětimany“. Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se po podrobném přezkoumání dosavadního řízení rozhodl podat správní žalobu.  

Rozhodnutí Ministerstva financí, které znemožnilo vrácení dotace ve výši 5,9 milionu korun na výstavbu penzionu, považuje nejvyšší státní zástupce za nezákonné. Zároveň shledal závažný veřejný zájem na tom, aby toto rozhodnutí přezkoumal soud.

Při posuzování závažného veřejného zájmu nejvyšší státní zástupce zohlednil několik důležitých faktorů:

Předně, rozhodnutí Ministerstva financí má závažný dopad na celou oblast poskytování dotací, mohla by tak pokračovat praxe, kdy jsou systematicky tolerována jednání zneužívající podporu z veřejných prostředků.

Ministerstvo financí vystupuje v těchto typech řízení jako odvolací orgán. Správní žaloba podaná nejvyšším státním zástupcem je tak v daném případě jediným možným prostředkem nápravy a umožňuje soudní přezkum postupu Ministerstva financí. Podání žaloby má tedy i judikatorní význam. 

Nelze pominout povinnost chránit finanční zájmy Evropské unie, kterou je Česká republika vázána. 

Při posuzování podmínek pro podání správní žaloby vzal nejvyšší státní zástupce v potaz také trestněprávní přesah celého případu, kdy v souvislosti se stejným dotačním projektem je vedeno trestní řízení u Krajského státního zastupitelství v Brně, pobočky ve Zlíně.

O správní žalobě bude rozhodovat Krajský soud v Ostravě, kterému nejvyšší státní zástupce žalobu dne 2. prosince 2021 adresoval.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím