Nejvyšší státní zástupce podal správní žalobu vůči rozhodnutí ve věci rozšíření skiareálu Klínovec

4. 4. 2022

Brno 4. dubna 2022 – Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž se rozhodl podat správní žalobu proti rozhodnutí stavebního odboru Městského úřadu v Jáchymově. Tamní stavební úřad vydal kolaudační souhlas ke stavbě, která fakticky rozšířila skiareál na Klínovci, přestože k tomuto rozhodnutí nebyl věcně příslušný.

Poznatek k podání správní žaloby vzešel z trestního řízení vedeného Okresním státním zastupitelstvím v Karlových Varech. V tomto řízení čelí jedna právnická osoba a jedna fyzická osoba obžalobě pro přečin poškození a ohrožení životního prostředí v souvislosti s masivním vykácením lesního porostu o rozloze 3,6 hektaru v roce 2018.

Ilustrační foto: libreshot.com

Stavebník stavbu realizoval bez potřebných rozhodnutí nebo opatření v územním řízení a bez stavebního povolení. Teprve po dokončení stavby stavebník zažádal o vydání územního souhlasu k umístění stavby, kterou deklaroval jako lesní cestu. Stavební úřad místo toho, aby zahájil řízení o odstranění nepovolené stavby, vydal k této stavbě v červenci 2020 kolaudační souhlas, přestože měl k dispozici informace, že masivní terénní a odlesňovací práce neodpovídají deklarovanému záměru zbudování pouhé lesní cesty a byly dokončeny bez předchozího rozhodnutí o povolení stavby.

K napadenému rozhodnutí však nebyl stavební odbor Městského úřadu v Jáchymově ani věcně příslušný. Rozhodovat měl speciální stavební úřad obce s rozšířenou působností. Podle nejvyššího státního zástupce napadené rozhodnutí trpí vadami, které způsobují jeho nezákonnost, respektive nicotnost, a správní žalobou se tak domáhá jeho zrušení v celém rozsahu.

Správní žaloba podaná nejvyšším státním zástupcem je v daném případě jediným zákonným prostředkem nápravy zjevně nezákonného stavu. Závažný veřejný zájem spatřuje nejvyšší státní zástupce především ve zjištěné nezákonnosti rozhodnutí, v ochraně životního prostředí, zdraví a bezpečí veřejnosti, jelikož stavba zbudovaná bez řádného povolení a v rozporu s územním plánem je nyní užívána jako lyžařská sjezdovka.

O správní žalobě nejvyššího státního zástupce bude rozhodovat Krajský soud v Plzni.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.