Nejvyšší státní zástupce podal dovolání proti zprošťujícímu rozhodnutí soudů v tzv. krkonošské kauze

25. 7. 2022

Brno 25. července 2022 – Řízení v tzv. krkonošské kauze bude pokračovat u Nejvyššího soudu. Podat dovolání v neprospěch obviněných navrhl krajský státní zástupce v Hradci Králové. Navrhované dovolání mělo směřovat proti zprošťujícímu rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které bylo následně potvrzeno Vrchním soudem v Praze.

V případu byla skupina osmi fyzických osob a jedné osoby právnické trestně stíhána pro dva skutky. Prvý spočíval ve zřízení údajně nezákonného úložiště zeminy na území národního parku, v němž byl spatřován přečin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti a přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Druhý skutek se týkal získání dotace pro projekt Herní krajiny PecKa a byl právně kvalifikován jednak jako zločin dotačního podvodu a zločin poškození finančních zájmů Evropské unie, oba ukončené ve stadiu pokusu, jednak jako zločin zneužití pravomoci úřední osoby. Krajský státní zástupce se ve svém návrhu neztotožnil se zprošťujícím rozhodnutím soudů obou stupňů ohledně pěti fyzických osob a jedné osoby právnické.

Na základě důkladného posouzení věci dospěl nejvyšší státní zástupce k závěru, že návrhu krajského státního zástupce je namístě zčásti vyhovět. V případě zprošťujícího rozhodnutí pro prvý skutek (zřízení údajně nezákonného úložiště zeminy) bylo nutno závěry soudů akceptovat jako správné. Pokud jde o druhý skutek (získání dotace pro projekt Herní krajiny PecKa), nejvyšší státní zástupce se ztotožnil se závěrem soudů, že se obvinění nedopustili zneužití pravomoci úřední osoby.

Podle nejvyššího státního zástupce však soudy u tohoto skutku dostatečně nevyhodnotily tu podstatnou část jednání některých obviněných, která spočívala v úmyslném předkládání nepravdivých (antedatovaných) dokladů v souvislosti s žádostí o poskytnutí dotace v řádu několika desítek miliónů korun na realizaci předmětného projektu, a to částečně z prostředků rozpočtu České republiky, částečně z prostředků Evropské unie. Tato část jednání podle nejvyššího státního zástupce naplnila skutkovou podstatu pokusu zločinu dotačního podvodu a pokusu zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie a v tomto rozsahu nejvyšší státní zástupce považuje zprošťující rozhodnutí soudů obou stupňů za nesprávné. Tento závěr se týká čtyř z osmi původně stíhaných obviněných fyzických osob.

Nejvyššímu soudu je proto v dovolání navrhováno, aby v relevantní části rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové k novému projednání a rozhodnutí.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.