Nejvyšší státní zástupce neshledal důvod ke kontrole v tzv. reklamní větvi kauzy Čapí hnízdo

8. 7. 2024

Brno 8. července 2024 – Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nevyužije svého oprávnění nařídit mimořádnou kontrolu ve věci podezření z možného daňového deliktu v souvislosti s použitím reklamy na Farmě Čapí hnízdo.

Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) podrobně přezkoumalo formální i věcnou správnost rozhodnutí policejního orgánu, kterým byla uvedená trestní věc odložena, stejně jako činnost a právní závěry dozorového státního zástupce Městského státního zastupitelství v Praze. S těmito závěry obou orgánů činných v trestním řízení se NSZ ztotožnilo a neshledalo ani prostor pro možné doplnění dokazování.

Současně NSZ ocenilo mimořádně kvalitní a intenzivní výkon dohledu ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze, jehož závěry jsou rovněž v souladu s konečným meritorním rozhodnutím.

Nejvyšší státní zástupce může v konkrétní kauze, která již byla pravomocně ukončena, nařídit tzv. kontrolu skončené věci a uložit příslušnému státnímu zastupitelství přijetí opatření k nápravě zjištěných vad a pochybení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nebyly zjištěny žádné zásadní závady v postupu všech orgánů ve věci činných, nejvyšší státní zástupce mimořádnou kontrolu nařizovat nebude.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.