Nejvyšší státní zástupce nepodá správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje

8. 7. 2020

Brno 8. července 2020 – Nejvyšší státní zastupitelství na základě podnětu neziskové organizace Transparency International ČR a podnětu senátora Lukáše Wagenknechta přezkoumalo rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 26. 9. 2019, které zastavilo řízení o přestupku ve věci údajného střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se po přezkoumání příslušných podkladů rozhodl nepodat správní žalobu, neboť ve věci neshledal závažný veřejný zájem, který podání takové žaloby podmiňuje.

Zákon opravňuje nejvyššího státního zástupce napadnout žalobou rozhodnutí správního orgánu výhradně k ochraně závažného veřejného zájmu. Smyslem zákonné úpravy není revidovat individuální přestupková řízení a uložené sankce.

Samotný fakt, že se v daném případě jedná o významného představitele veřejné moci, nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí. Právě rozdílné hodnocení intenzity veřejného zájmu podle toho, zda se v řízení jedná, či nejedná o osobu významnou, by znamenalo narušení rovnosti osob před zákonem, a to zásahem mocenského orgánu. Zachování rovnosti přístupu veřejné moci je přitom silným požadavkem veřejného zájmu.

Oprávnění nejvyššího státního zástupce podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu je naprosto výjimečnou pravomocí, kterou lze využít právě a jen v závažných případech. V minulosti nejvyšší státní zástupce využil této pravomoci například v případech fotovoltaických elektráren, kde podanými žalobami dosáhl zrušení nezákonných licencí, a zabránil tak neoprávněnému čerpání veřejné podpory v řádu stamilionů korun.

Nejvyšší státní zastupitelství si ke komplexnímu a podrobnému posouzení věci vyžádalo řadu podkladových materiálů, včetně správních spisů Městského úřadu v Černošicích i Krajského úřadu Středočeského kraje jako odvolacího orgánu a také auditní zprávy Evropské komise. Je třeba zdůraznit, že daný případ se týká výhradně posouzení údajného střetu zájmů v mediální oblasti, nikoliv v oblasti čerpání dotací. Aktuální rozhodnutí nejvyššího státního zástupce nepodat správní žalobu ve věci údajného střetu zájmů nesouvisí s probíhajícím trestním stíháním předsedy vlády Andreje Babiše v trestní věci označované jako kauza Čapí hnízdo.

Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím