Nejvyšší státní zástupce nepodá dovolání v případu znásilňované dívky, zákonné podmínky mu neumožňují rozsudek napadnout

22. 2. 2024

Brno 22. února 2024 – Nejvyšší státní zastupitelství přezkoumalo správnost a zákonnost rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. 1. 2024 sp. zn. 9 To 366/2023. Jedná se o veřejně diskutovanou kauzu poškozené dívky, kterou partner její matky pod pohrůžkou zveřejnění intimních fotografií a videí opakovaně nutil k pohlavnímu styku.

Rozhodnutí odvolacího krajského soudu bylo přezkoumáno ze všech hledisek umožňujících uplatnit mimořádný opravný prostředek v podobě dovolání, o němž by rozhodoval Nejvyšší soud. Přezkum věci byl omezen přísně vymezenými zákonnými dovolacími důvody a procesním stavem věci.

Ilustrační foto: NSZ

Zákon nejvyššímu státnímu zástupci umožňuje napadnout dovoláním výrok o trestu pouze v případech, kdy soud uloží nepřípustný druh trestu nebo trest ve výměře mimo zákonnou trestní sazbu.

Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, protože je uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu je obecně podle trestního zákoníku přípustný. Trest tedy formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout.

Rozsudek byl přezkoumán i z dalších (hmotněprávních) hledisek, zda je zatížen takovou vadou, která by umožnila nejvyššímu státním zástupci podat dovolání. Nicméně ani v tomto směru není žádný zákonný dovolací důvod naplněn.

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž tak dospěl k závěru, že v uvedené věci v současnosti neexistuje možnost, jak by mohl rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit.

Budova Krajského soudu v Brně, který o případu rozhodoval v odvolacím řízení, foto: NSZ


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.