Nejvyšší státní zástupce nepodá dovolání v případu nákupu letounů CASA

13. 1. 2022

Brno 13. ledna 2022 – Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž nenapadne u Nejvyššího soudu rozhodnutí soudů v kauze týkající se armádního nákupu letounů CASA. Vrchní státní zastupitelství v Praze předložilo Nejvyššímu státnímu zastupitelství návrh na podání dovolání v neprospěch obviněných JUDr. Vlasty Parkanové, bývalé ministryně obrany a Mgr. Jiřího Staňka, bývalého ředitele Sekce vyzbrojování Ministerstva obrany, který směřoval proti zprošťujícímu rozhodnutí v jejich trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6.

Lze jen připomenout, že obvinění byli v uvedené věci stíháni pro trestné činy zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Těch se měli dopustit (velmi zjednodušeně) tím, že řádně nedodrželi formální postupy pro pořizování vojenského materiálu a v důsledku toho akceptovali neodůvodněnou výši ceny za pořízení vojenských transportních letounů CASA, přičemž pořízením těchto údajně předražených letounů měli způsobit České republice škodu ve výši přesahující 800 milionů korun.

Nejvyšší státní zástupce velmi pečlivě zvážil argumenty Vrchního státního zastupitelství v Praze a konfrontoval je se závěry soudů obou stupňů. Na podkladě tohoto posouzení dospěl k závěru, že zákonné podmínky k podání dovolání v neprospěch obviněných ve věci dány nejsou.

Nejvyšší státní zástupce nemá pochybnosti o tom, že trestní stíhání bylo ve věci vedeno důvodně, stejně tak důvodně byla ve věci i podána obžaloba na oba obviněné, která se opírala o rozsáhlý důkazní materiál. Zároveň však nezbývá než akceptovat skutkové závěry soudů, že po celkově provedeném dokazování je dána pochybnost o stanovení přiměřené ceny uvedených letounů. Z toho vyplývá, že nelze jednoznačně určit výši škody, která měla být trestným činem způsobena.

Tento závěr je nutno akceptovat, třebaže odůvodnění rozhodnutí soudu prvního stupně je značně zjednodušené a místy ne zcela přesvědčivé. Nicméně kvalita odůvodnění soudního rozhodnutí není ze zákona důvodem pro podání dovolání a věcně nelze dovodit, že by rozhodnutí soudů ve svém důsledku byla učiněna ve zjevném rozporu s obsahem provedených důkazů, nebo že by ve věci nebyly nedůvodně provedeny podstatné důkazy. Podání dovolání v neprospěch obviněných by tak nemohlo v konečném důsledku vést ke změně závěrů soudů.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím