Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž jednal s předsedou České advokátní komory Robertem Němcem

10. 3. 2022

Brno 10. března 2021 – Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž přijal v rámci prvního oficiálního setkání nově zvoleného předsedu České advokátní komory Roberta Němce společně s jeho kolegy z brněnské pobočky ČAK.

Nejvyšší státní zástupce přivítal v Brně předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M. (druhý zleva), ředitelku brněnské pobočky ČAK JUDr. Irenu Schejbalovou a někdejšího místopředsedu ČAK JUDr. Petra Poledníka (vlevo)

Hovořili spolu o vzájemném pohledu na roli státních zástupců a advokátů při výkonu jejich působnosti, o nutnosti oboustranné komunikace a možnostech společného vzdělávání. Nejvyšší státní zástupce seznámil hosty s jeho představou novely zákona o státním zastupitelství i úpravy kárné odpovědnosti státních zástupců.

Diskutovalo se i o vzájemné spolupráci obhájců se státními zástupci při sjednávání a uzavírání dohod o vině a trestu v trestním řízení. Obě strany se shodly na nutnosti vyhodnotit přínos Memoranda o součinnosti, které podepsali zástupci vedení Nejvyššího státního zastupitelství a České advokátní komory v prosinci 2018.


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.