Jana Zezulová bude předsedat Poradnímu výboru evropských prokurátorů

14. 10. 2022

Štrasburk, Brno 14. října 2022 – Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství Jana Zezulová, která zastupuje českou veřejnou žalobu v Poradním výboru evropských prokurátorů (Consultative Council of European Prosecutors – „CCPE“), se pro příští rok stane prezidentkou tohoto odborného uskupení. Její kolegové ji do této funkce zvolili na svém 17. plenárním zasedání dne 3. října 2022 ve Štrasburku. V letošním roce zastávala Jana Zezulová pozici viceprezidentky výboru, funkce prezidentky se ujme 1. ledna 2023.

Poradní výbor evropských prokurátorů je složen ze státních zástupců 47 členských států Rady Evropy a významně přispívá k implementaci Doporučení Rec (2000) 19 o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice a představuje klíčový instrument pro provádění aktivit směřujících k vytyčení standardů veřejné žaloby a principů právního státu. Zásadními aktivitami CCPE však zůstávají podpora efektivní implementace Doporučení do národních právních řádů, shromažďování informací o fungování státních zastupitelství, resp. prokuratur v jednotlivých státech a vypracování stanovisek („Opinions“) k jednotlivým otázkám souvisejících s postavením a fungováním veřejné žaloby a jejich prosazování do vnitrostátních právních řádů členských států.

JUDr. Jana Zezulová, Ph.D., je členkou CCPE od roku 2008. V rámci činnosti pracovní skupiny se podílela na přípravě stanoviska na téma „Úloha státních zástupců v mimořádných situacích, zejména při pandemii“ (Opinion No. 15, 2020) a také stanoviska zaměřeného na „Důsledky rozhodnutí mezinárodních soudů a smluvních orgánů, pokud jde o praktickou nezávislost státních zástupců“ (Opinion No. 16, 2021). V roce 2021 zastávala pozici členky řídícího výboru CCPE, o rok později pak byla zvolena viceprezidentkou.

„Jsem moc rád, že nás právě paní doktorka Zezulová v tomto prestižním výboru reprezentuje. Její aktivní přístup a odborná erudice pomáhají v evropském měřítku zviditelňovat nejen NSZ, ale celou soustavu státního zastupitelství v České republice,“ reaguje na informaci ze Štrasburku nejvyšší státní zástupce Igor Stříž.  


Více o Poradním výboru evropských prokurátorů…


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.