Jana Zezulová bude i v roce 2024 předsedat Poradnímu výboru evropských prokurátorů

30. 10. 2023

Štrasburk, Brno 30. října 2023 – Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství Jana Zezulová, která zastupuje českou veřejnou žalobu v Poradním výboru evropských prokurátorů (The Consultative Council of European Prosecutors – „CCPE“) bude i v příštím roce předsedat tomuto poradnímu orgánu Rady Evropy. Její kolegové ji znovuzvolili prezidentkou CCPE na druhé funkční období na svém 18. plenárním zasedání dne 20. října 2023 ve Štrasburku.

„Je pro mě velkou ctí a výsadou, že jsem byla znovu zvolena prezidentkou Poradního výboru evropských prokurátorů. Velmi si vážím velké podpory a důvěry, kterou mi kolegyně a kolegové z členských států RE vyjádřili,“ reagovala na znovuzvolení do čela výboru Jana Zezulová.

„Jak již jsem uvedla ve svém Word from the President of CCPE, nezávislost státních zástupců je nejvyšším atributem právního státu, musí být zajištěna na nejvyšší možné úrovni a podobně jako nezávislost soudce (viz Římská charta). Cílem CCPE je, aby se členské státy Rady Evropy tomuto cíli co nejvíce přiblížily. To je i mým hlavním cílem v roce 2024.“

JUDr. Jana Zezulová působí na NSZ jako zástupkyně ředitele analytického a legislativního odboru, foto: NSZ

Jana Zezulová oceňuje, že plenární zasedání CCPE přijalo stanovisko č. 18 (2023) o Radách státních zástupců jako klíčových orgánech samosprávy státního zastupitelství. Jde vlastně o první stanovisko svého druhu, jehož cílem je poskytnout soubor doporučení ohledně postavení, složení, působnosti a fungování těchto samosprávných orgánů státního zastupitelství, přičemž zároveň neukládá žádné institucionální změny a uznává rozmanitost systémů, institucí a postupů v Evropě, z nichž každý má své místo a hodnotu.

18. zasedání Poradního výboru evropských prokurátorů, foto: coe.int

Co je dále na programu CCPE v roce 2024?

Plenární zasedání CCPE   rozhodlo, že jeho stanovisko pro rok 2024 by mělo být zaměřeno na správu a organizaci veřejné žaloby v členských státech Rady Evropy. Další výzvou pro nejbližší budoucnost je pokračovat v jednáních s Evropským výborem pro problémy kriminality (The CDPC) o potřebě aktualizovat Doporučení Rec(2000)19 o úloze veřejné žaloby v systému trestního soudnictví. „Nedomnívám se, že je nutné revidovat celý text Doporučení, ale spíše aktualizovat některé klíčové otázky, což je odůvodněno vývojem, k němuž došlo v členských státech od přijetí tohoto významného dokumentu pro veřejnou žalobu,“ dodává státní zástupkyně Jana Zezulová.

Více o Poradním výboru evropských prokurátorů…


Petr Malý
tiskový mluvčí NSZ

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.