Generální prokurátoři EU jednali na 16. zasedání poradního fóra o reakci justice na válku na Ukrajině

13. 10. 2022

Tisková zpráva Eurojustu (přeloženo z angličtiny)

Haag 13. října 2022 – Reakce justice na hlavní mezinárodní zločiny spáchané na Ukrajině bude hlavním tématem 16. zasedání Poradního fóra generálních prokurátorů členských států EU, které dnes a zítra pořádá Eurojust. Generální prokurátoři a vedoucí státních zastupitelství budou diskutovat o rozšířené úloze Eurojustu s ohledem na hlavní mezinárodní zločiny, jako jsou válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, a setkají se mimo jiné se svým novým ukrajinským kolegou Andrijem Kostinem a prokurátorem Mezinárodního trestního soudu Karimem A. A. Khanem KC.

16. zasedání poradního fóra budou společně předsedat Igor Stříž, nejvyšší státní zástupce České republiky, a Olivier Christen, vedoucí oddělení trestních věcí a milostí francouzského Ministerstva spravedlnosti, kteří zastupují obě letošní předsednictví Rady EU.

Foto: eurojust.europa.eu

Před zahájením 16. zasedání poradního fóra nejvyšší státní zástupce České republiky pan Igor Stříž řekl: „Pravidelné setkávání poradního fóra nám dává vysoce ceněnou příležitost potkat se s kolegy. Proto je mi ctí v tomto roce spolupředsedat jednání fóra a napomoci sdílení našich zkušeností k trestněprávním aspektům války na Ukrajině.“  

Pan Olivier Christen, vedoucí oddělení trestních věcí a milostí Francie, uvedl: „V souladu se svými zásadami zůstává Evropská unie plně odhodlaná identifikovat a stíhat pachatele zvěrstev, které se odehrávají na Ukrajině. Už teď jsme připraveni provádět významnou legislativní práci, včetně rozšíření pravomocí Eurojustu, abychom posílili boj proti beztrestnosti válečných zločinů. Toto 16. zasedání poradního fóra umožní sdílet naši zkušenost a diskutovat o způsobech jak vylepšit naši evropskou strategii.“

Prezident Eurojustu pan Ladislav Hamran zdůraznil, že je pro Eurojust čest hostit 16. zasedání poradního fóra: „Projednávání justiční reakce na válku na Ukrajině je vysoce aktuální a důležité téma, zvláště když zahrnuje výměnu ohledů s panem Kostinem a panem Khanem. Nikdy v historii ozbrojených konfliktů právnická komunita nezareagovala s takovou odhodlaností a zaujetím a doufám, že dnešek a zítřek ještě dál popožene naše společné úsilí poskytnout spravedlnost ukrajinskému lidu.“

S ohledem na posílení podpory Eurojustu při vyšetřování hlavních mezinárodních zločinů spáchaných na Ukrajině i jinde bylo novelizováno nařízení o Eurojustu, které nyní zahrnuje jasný mandát pro uchování a analýzu důkazů o takových trestných činech. Evropský komisař pro spravedlnost pan Didier Reynders se k tomuto podrobněji vyjádří ve svém videopříspěvku na fóru stejně jako pan Peter Csonka, zástupce ředitele pro trestní spravedlnost Evropské komise, a prezident Eurojustu pan Ladislav Hamran.

Generální prokurátor Ukrajiny Andrij Kostin a prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim A. A. Khan KC vystoupí s prezentací na téma stíhání hlavních mezinárodních zločinů spáchaných na Ukrajině. Po těchto prezentacích bude následovat diskuse členů fóra a zástupců orgánů EU.

Dále bude následovat diskuse na téma dezinformací v kyberprostoru, následovaná diskusí o praktických zkušenostech a výzvách v souvislosti se současnými sankcemi EU vůči ruským a běloruským osobám a společnostem. Členové fóra měli rovněž příležitost krátce se setkat se svými protějšky z jižních partnerských zemí (Alžírska, Egypta, Izraele, Jordánska, Libanonu, Libye, Maroka, Palestiny* a Tuniska), kteří se zúčastnili specializovaného zasedání Fóra generálních prokurátorů EuroMed.

* Toto označení nebude vykládáno jako uznání státu Palestina a nejsou jím dotčeny postoje jednotlivých členských států k této otázce.

Původní tisková zpráva

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.