Odbor závažné hospodářské a finanční kriminality
JUDr. Zdeněk Kasal
ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality
+420 542 512 530
Více informací
Státní zástupci

JUDr. Pavel Bernát, zástupce ředitele odboru
JUDr. Michal Fiala
Mgr. Rudolf Misák
JUDr. Jan Plaisner
Mgr. Marek Přichystal

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 530
ozhfk.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • úkoly v trestním řízení ve věcech závažné hospodářské a finanční kriminality (§ 15 vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství) a ve věcech týkajících se ochrany finančních zájmů Evropské unie
  • dohled nad vrchními státními zastupitelstvími ve věcech závažné hospodářské a finanční kriminality (§ 12d zákona o státním zastupitelství)
  • rozhodování o opravných prostředcích (§ 31 odst. 3 trestního řádu, § 146 odst. 2 trestního řádu, § 12a odst. 3 zákona o státním zastupitelství)
  • příprava podkladů pro udělení nebo odmítnutí předchozího souhlasu nejvyššího státního zástupce k rozhodnutí o příslušnosti vrchního nebo nižšího státního zastupitelství (§ 15 odst. 4 až 6 vyhlášky o jednacím řádu státního zastupitelství)
  • rozhodování o odnětí a přikázání věci (§ 25 trestního řádu per analogiam, § 12a odst. 2 zákona o státním zastupitelství)
  • rozhodování sporů o příslušnost mezi státními zastupitelstvími (§ 12a odst. 1zákona o státním zastupitelství)
  • přezkum pravomocných rozhodnutí o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci a příprava podkladů pro rozhodnutí nejvyššího státního zástupce v těchto věcech (§ 174a trestního řádu)
  • evidence rozhodnutí nejvyššího státního zástupce o nařízení kontroly skončených věcí, včetně evidence případných podnětů k těmto rozhodnutím, provádění kontroly skončené věci, případně úkoly příslušející Nejvyššímu státnímu zastupitelství, bylo-li provedení kontroly nařízeno jinému státnímu zastupitelství (§ 12 odst. 3 zákona o státním zastupitelství)
  • příprava podkladů pro zprávy pro Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a zajištění plnění úkolů s tím souvisejících ve vztahu k nižším státním zastupitelstvím

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.