Odbor mimořádných opravných prostředků
JUDr. Michal Basík
ředitel odboru mimořádných opravných prostředků
+420 542 512 430
Více informací
Státní zástupci

JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, zástupce ředitele odboru
Mgr. Bc. Karel Cibulka
JUDr. Lumír Crha, Ph.D.
JUDr. Tomáš Havlík
JUDr. Martina Havlíková
Mgr. Pavel Jež
JUDr. Pavel Kučera, Ph.D., LL.M.
Mgr. Martin Prokeš
JUDr. Jiří Siegel
JUDr. Ingrid Záhorová-Nedbálková

Kontakty na kancelář odboru

+420 542 512 430
omop.nsz@nsz.brn.justice.cz

Působnost odboru
  • zpracování dovolání nejvyššího státního zástupce v trestním řízení
  • vyjádření k dovoláním podaným obviněnými v trestním řízení
  • prošetřování podnětů k podání stížnosti pro porušení zákona
  • vyjádření k návrhu oprávněné osoby na přezkoumání zákonnosti příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu
  • účast státního zástupce u veřejného zasedání Nejvyššího soudu v řízení o dovolání a o stížnosti pro porušení zákona

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.