Boj s korupcí

Za účelem zajištění transparentního a protikorupčního prostředí je vytvořen systém pro oznámení, včetně anonymního, podezření na korupční jednání, a to jak oznámení zaměstnanců, tak veřejnosti. Systém poskytuje důvěryhodný prostor a důvěryhodné nástroje pro oznámení podezření.

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikaci osob podezřelých z korupčního jednání,
  • podrobný popis možného korupčního jednání,
  • konkrétní důkazy o možném korupčním jednání,
  • případný požadavek na zachování anonymity oznamovatele.

Oznamovatel podezření na korupční jednání má možnost oznámení učinit prostřednictvím:

  • protikorupční telefonní linky: 221 997 595, fax: 221 997 563,
  • protikorupční e-mailové adresy korupce@msp.justice.cz,
  • adresy pro poštovní styk:

Ministerstvo spravedlnosti – odbor kontroly
Vyšehradská 16
128 00 Praha 2

Interní protikorupční program VSZ v Praze vč. etického kodexu státního zástupce a zaměstnance VSZ v Praze


Seznam poradních orgánů a poradců v soustavě státního zastupitelství

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím