Adresa

Vrchní státní zastupitelství v Praze
nám. Hrdinů 1300
140 65 Praha 4

Tel.: +420 261 196 111
Fax: +420 261 196 640

ID datové schránky: uzcaety
E-mail: podatelna@vsz.pha.justice.cz

Informace k elektronickému podání

Analýza přístupnosti budovy VS v Praze pro osoby s postižením

Analýza přístupnosti budovy JA Míčánky pro osoby s postižením


Státní zastupitelství bylo určeno jako místo výkonu funkce evropských pověřených žalobců JUDr. Daniely Bártíkové, JUDr. Adama Bašného, Mgr. Lukáše Jindry, JUDr. Martina Nováka a JUDr. Petry Vítkové. Kontaktní údaje naleznete zde.

Úřední hodiny podatelny
pondělí 08:00 – 16:00
úterý 08:00 – 16:00
středa 08:00 – 16:00
čtvrtek 08:00 – 16:00
pátek 08:00 – 14:00
Úřední hodiny pro příjem ústně učiněných podání *)
pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
úterý 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
středa 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
čtvrtek 08:00 – 12:00 13:00 – 15:00
pátek 08:00 – 12:00

*) Podle § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “trestní řád”), se podání posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno.

*) Podle § 59 odst. 2 trestního řádu v přípravném řízení sepisují podání ústně do protokolu policejní orgány a okresní státní zastupitelství; v řízení před soudem je sepisují okresní soudy. Jsou-li pro to důležité důvody, mohou je výjimečně sepsat i státní zastupitelství a soudy vyššího stupně. Ústně do protokolu nelze podat dovolání.

Kontakt pro média

tisk@vsz.pha.justice.cz

Úřad evropského veřejného žalobce

Informace o zahájení činnosti evropského pověřeného žalobce

Bankovní spojení

Příjmový účet: 19 – 6123001/0710
Účet trestních depozit v Kč: 16010- 6123001/0710
Účet trestních depozit v EUR: 34534- 6123001/0710
Účet trestních depozit v USD: 34833- 6123001/0710

Kontakty pro agendu ochrany osobních údajů
Ing. Petr Fukan
pověřenec pro ochranu osobních údajů
JUDr. Bc. Marie Matušková
samostatné oddělení kontroly zpracování osobních údajů, Nejvyšší státní zastupitelství
Kontakt pro oznámení porušení práva Evropské unie

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.