Tiskové sdělení ze dne 19. 4. 2022

19. 4. 2022

Vrchní státní zastupitelství v Praze vede dozor nad trestním řízením, jež bylo zahájeno policejním orgánem Národní centrálou proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky ve věci podezření ze spáchání zločinu použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle ustanovení § 411 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku.

Cílem řízení je zajistit důkazy o válečných zločinech probíhající války na Ukrajině prostřednictvím svědků, obětí, kteří hledají ochranu před válkou na území České republiky.

Trestní řízení je vedeno orgány činnými v trestním řízení s odkazem na zásadu univerzality, dle které se podle zákona České republiky posuzuje trestnost mimo jiné zločinů použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje, válečné krutosti, persekuce obyvatelstva a plenění v prostoru válečných operací i tehdy, spáchá-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt.

Předmětem prověřování jsou jednání, která podle prvotních informací vykazují znaky válečných zločinů, které vymezuje rovněž mezinárodní právo o prostředcích a způsobech vedení války, nebo jiných ozbrojených konfliktů, tedy především vykazuje znaky vedení války v rozporu s Haagskými a Ženevskými úmluvami.

Vrchní státní zastupitelství koná v součinnosti s Agenturou Evropské Unie pro justiční spolupráci v trestních věcech – Eurojustem, který koordinuje předávání informací o trestních řízeních v jednotlivých zemích (Litvě, Estonsku, Polsku, Slovensku a SRN).

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.