Tiskové sdělení ze dne 1. 9. 2022

1. 9. 2022

Vrchní soud v Praze dle zveřejněných informací včera rozhodl ve věci obžalovaného Miroslava Pelty a spol. v odvolacím řízení o zrušení rozsudku soudu I. stupně a vrácení věci k novému projednání soudu I. stupně. Písemné vyhotovení rozhodnutí nebylo na VSZ v Praze dosud doručeno, podrobnější informace tedy bude možné poskytnout po doručení a prostudování rozhodnutí. V současné době lze uvést, že uvedený postup Vrchního soudu v Praze odpovídá návrhu státního zástupce v podaném odvolání. Státní zástupce navrhoval zrušení zprošťujících výroků a dále i zrušení odsuzujícího výroku s tím, aby ten obsahoval přísnější právní kvalifikaci. V případě zrušení výroku o vině vždy odvolací soud ruší i celý výrok o trestu, jakož i další výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Je nutné rovněž uvést, že v případě zprošťujícího rozsudku soudu I. stupně nemůže odvolací soud sám uznat obžalované vinnými skutkem, pro nějž byli napadeným rozsudkem zproštěni.

Mgr. Ondřej Trčka
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.