Tisková zpráva ze dne 7. 9. 2022

7. 9. 2022

Ve věci podezření ze spáchání daňového deliktu v souvislosti s poskytováním reklamy společností Farma Čapí hnízdo, a.s., v níž Vrchní státní zastupitelství v Praze vykonává dohled, bylo v počáteční fázi dohledu zjištěno pochybení policejního orgánu, které státní zástupce vykonávající dozor nenapravil. Jedná se o nesprávné určení okruhu poškozených subjektů, proto byl vydán pokyn Městskému státnímu zastupitelství v Praze ke zjednání nápravy. Usnesení, jímž byla věc odložena, tedy není pravomocné. O případné stížnosti poškozených bude rozhodovat Městské státní zastupitelství v Praze. Vrchní státní zastupitelství v Praze ve věci bude nadále vykonávat dohled.

Mgr. Kateřina Weissová
státní zástupkyně
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.