Tisková zpráva ze dne 10. 5. 2022

10. 5. 2022

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že dne 5. 5. 2022 podalo u Obvodního soudu pro Prahu 1 obžalobu v trestní věci bývalého příslušníka Policie ČR zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, jichž se dopustil jako funkcionář Policie ČR tím, že v souvislosti s jiným trestním řízením vedeným Policií ČR, vedeným pro korupční trestnou činnost, zjišťoval a poté předával konkrétní osobě, již se takové trestní řízení týkalo, informace o této osobě uvedené v informačních systémech Policie ČR.

Za takové trestné činy hrozí obviněným uložení trestu odnětí svobody až na 5 let.

Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.