Tisková zpráva ze dne 6. 4. 2016 v trestní věci nezákonných manipulací insolvenčních řízení (navazuje na tiskovou zprávu ze 17. 1. 2016)

6. 4. 2016

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že dnešního dne rozhodl, vzhledem k četným pochybením policejního orgánu spočívajících v neplnění jeho pokynů a nenaplnění jeho rozhodnutí o přikázání věci jiným osobám služebně činným v policejním orgánu, o odnětí věci Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality a tuto přikázal k dalšímu řízení Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Tento krok považuje za nezbytný pro naplnění účelu trestního řízení.

Státní zástupce považuje za důležité shrnout postupy, které tomuto jeho rozhodnutí předcházely.

Dne 15. 2. 2016 přijal státní zástupce nezbytná opatření reagující na četná pochybení příslušníků Policie České republiky ÚOKFK činných v policejním orgánu tím, že zpracování věci přikázal jiným osobám služebně činným u tohoto policejního orgánu. Toto usnesení se netýkalo hlavního zpracovatele, v jehož postupu státní zástupce do uvedeného data žádná pochybení neshledal. S ohledem na závažnost pochybení ze strany policejního orgánu se jednalo o zásah dozorového státního zástupce zcela přiměřený a nezbytný pro dosažení účelu trestního řízení.

Výše uvedený postup dozorového státního zástupce byl na základě podnětu ředitele ÚOKFK podroben výkonu dohledu ze strany Nejvyššího státního zastupitelství, které postup dozorového státního zástupce shledalo zákonným a poukázalo na závažnost pochybení policejního orgánu.

Následně dozorový státní zástupce v několika případech využil svých zákonných dozorových oprávnění a dal policejnímu orgánu zcela jasně formulované písemné pokyny, přičemž žádný z těchto pokynů nebyl ve své úplnosti splněn.  

Popsaný postup dozorového státního zástupce shledal hlavní zpracovatel věci důvodem pro své vyloučení z důvodu podjatosti. Usnesení o svém vyloučení hlavní zpracovatel vydal několik dní poté, co byl postup dozorového státního zástupce shledán ze strany Nejvyššího státního zastupitelství zákonným a důvodným. Rozhodnutí, které učinil hlavní zpracovatel věci, bylo jako nezákonné státním zástupcem zrušeno, když neochota či neschopnost policejního orgánu plnit pokyny státního zástupce, respektive jeho subjektivní názor na kvalitu pokynu, není a nemůže být důvodem pro jeho vyloučení.

V současné době probíhá ve věci vyšetřování a státní zástupce bude i nadále využívat všech svých oprávnění k tomu, aby dostál svým povinnostem, a tedy bude usměrňovat postupy policejního orgánu tak, jak mu ukládá trestní řád.


JUDr. Adam Borgula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím