Tisková zpráva ze dne 4. 5. 2017

4. 5. 2017

V trestní věci týkající se Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu, SKPV, Expozitura Ústí nad Labem dne 25.4.2017 vydal usnesení o zahájení trestního stíhání dvou osob, v současné době poslanců Parlamentu České republiky, pro zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 trestního zákoníku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku, v případě jedné osoby dále zvlášť závažný zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku, a zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 trestního zákoníku, a požádal Poslaneckou sněmovnu o udělení souhlasu s jejich trestním stíhání.


Mgr. Ing. Tomáš Minx
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.