Tisková zpráva ze dne 3. 3. 2015

3. 3. 2015

Dne 3. 3. 2015 zahájil policejní orgán Policie České republiky ÚOOZ SKPV trestní stíhání 4 osob ve věci nezákonných převodů nepotřebného movitého majetku z Ministerstva obrany ČR prostřednictvím firmy VOP CZ s. p. do vlastnictví jiných obchodních firem. Obviněna tak byla jedna osoba z bývalého managementu firmy VOP CZ s. p., 2 pracovníci Ministerstva obrany ČR – tehdejší Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem, a jeden příslušník Armády ČR. Trestní stíhání je vedeno pro několik zločinů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1,3 tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku, a to jak dokonaných, tak ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a některé spáchané ve formě návodu podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Tyto osoby byly jako osoby obviněné také zadrženy a o podání případných návrhů na vzetí do vazby bude rozhodnuto po provedení prvotních procesních úkonů.

Mgr. Pavel Prygl

státní zástupce VSZ v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím