Tisková zpráva ze dne 3. 3. 2015

3. 3. 2015

Dne 3. 3. 2015 zahájil policejní orgán Policie České republiky ÚOOZ SKPV trestní stíhání 4 osob ve věci nezákonných převodů nepotřebného movitého majetku z Ministerstva obrany ČR prostřednictvím firmy VOP CZ s. p. do vlastnictví jiných obchodních firem. Obviněna tak byla jedna osoba z bývalého managementu firmy VOP CZ s. p., 2 pracovníci Ministerstva obrany ČR – tehdejší Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem, a jeden příslušník Armády ČR. Trestní stíhání je vedeno pro několik zločinů porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1,3 tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1, 3 písm. b) tr. zákoníku, a to jak dokonaných, tak ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a některé spáchané ve formě návodu podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku. Tyto osoby byly jako osoby obviněné také zadrženy a o podání případných návrhů na vzetí do vazby bude rozhodnuto po provedení prvotních procesních úkonů.

Mgr. Pavel Prygl

státní zástupce VSZ v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.