Tisková zpráva ze dne 29. 6. 2015

29. 6. 2015

Dne 17. 6. 2015 zahájil policejní orgán Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, trestní stíhání 14 osob pro zločiny legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku, legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a), c) trestního zákoníku a podílnictví dle § 214 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), b) trestního zákoníku. Právní kvalifikace není u všech obviněných stejná.
 
Obvinění měli podle policejního orgánu svým jednáním zastírat původ finančních prostředků vyvedených z majetkové podstaty poškozené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost v souvislosti s plněními poskytovanými za služby dodávané poškozené společnosti společností Neograph, a. s., Cross Point, s. r. o. a Crowsnest a.s. 


JUDr. Adam Borgula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze 

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.