Tisková zpráva ze dne 28. 6. 2018

28. 6. 2018

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že policejní orgán Policie ČR, Národní centrála proti organizovanému zločinu provádí dnešního dne úkony trestního řízení spočívající mimo jiné v provádění domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Trestní stíhání bylo dosud zahájeno proti 5 fyzickým a 1 právnické osobě pro zločin přijetí úplatku podle ust. § 331 odst. 1, al. 1, odst. 2, odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, zločin pokusu vydírání dle ust. § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle ust. § 256 odst. 1, odst. 2, písm. a), b), c) tr. zákoníku, dílem dokonaný, dílem nedokonaný ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, zločin podplacení podle ust. § 332 odst. 1, al. 1, odst. 2, písm. a) tr. zákoníku.

Trestní řízení je vedeno v souvislosti se zadávacími řízeními na dodávku služeb do Nemocnice Na Františku a Nemocnice Bulovka.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.